Приемат се нови проекти за технологична модернизация в малки и средни предприятия


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) откриха нова процедура по Оперативна програма "Конкурентоспособност"  за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Министерството е управляващ орган по ОП "Конкурентоспособност", а агенцията – междинно звено по приоритетните й оси 1 и 2. Изпълнението на избраните проекти ще повиши конкурентоспособността на компаниите в приоритетни икономически сектори чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване. По тази процедура предприятията ще имат достъп и до професионални консултации за въвеждането на нови технологии, процеси, продукти и услуги. Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 97 791 500  лева.Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на единния информационен портал за управление на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България www.eufunds.bg.Предложенията следва да се подават в регионалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Крайният срок е 20.12.2011 г.

 


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top