Приемат се нови проекти за технологична модернизация в малки и средни предприятия


Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) откриха нова процедура по Оперативна програма "Конкурентоспособност"  за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Министерството е управляващ орган по ОП "Конкурентоспособност", а агенцията – междинно звено по приоритетните й оси 1 и 2. Изпълнението на избраните проекти ще повиши конкурентоспособността на компаниите в приоритетни икономически сектори чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване. По тази процедура предприятията ще имат достъп и до професионални консултации за въвеждането на нови технологии, процеси, продукти и услуги. Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 97 791 500  лева.Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org, както и на единния информационен портал за управление на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в България www.eufunds.bg.Предложенията следва да се подават в регионалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново. Крайният срок е 20.12.2011 г.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top