Приходите на Siemens продължават да растат и през първото тримесечие на финансовата 2012 г.


През първото тримесечие на новата финансова година, която за Siemens започна на 1 октомври 2011, германската компания постигна увеличение на приходите си и постави основите на бъдещ растеж въпреки трудната икономическа обстановка. Благодарение на стабилния резерв от поръчки приходите за първата четвърт на годината нараснаха с 2% (до 17,9 млрд. евро) в сравнение със същия период година по-рано, докато новите поръчки намаляха с 5 на сто на годишна база – до 19,8 млрд. евро. Печалбата бе под нивото от предходната година заради забавяния в някои проекти и увеличени инвестиции. „Несигурностите на продължаващата дългова криза оставиха своя отпечатък върху реалната икономика. Приходите ни се увеличиха отново, но забавянията в някои проекти натовариха печалбите. Въпреки че се очаква възстановяване през втората половина на годината, трябва да работим усилено, за да постигнем целите си. С поръчки, надхвърлящи 100 млрд. евро, силно портфолио и стабилни финансови позиции, ние сме надежден партньор”, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Siemens Петер Льошер.
Siemens продължава да инвестира в иновации и растеж – през първото тримесечие броят на служителите на компанията в световен мащаб се е увеличил с около 3000 души, близо една трета от които работят в сферата на изследванията и разработките.
За четирите сектора в структурата на Siemens – Енергетика, Здравеопазване, Индустрия, и Инфраструктура и Градове, резултатите са смесени.
В Сектор Енергетика новите поръчки са намалели с 11% до 7,2 млрд. евро, а приходите са нараснали с 8% до 6,2 млрд. евро. Докато новите заявки в областта на възобновяемите енергийни източници са се увеличили с почти две трети, тези към Направление Производство на енергия от конвенционални енергийни източници са намалели с 30% след големите поръчки през същия период на предишната година. Сектор Здравеопазване отчете нови договори на стойност 3,3 млрд. евро (ръст от 4%). В Сектор Индустрия новите поръчки достигнаха стойност от 4,9 млрд. евро (спад от 2%, отново заради големите поръчки преди година най-вече към Направление Задвижващи технологии). В Сектор Инфраструктура и Градове новите поръчки и приходите са под нивата от същия период година по-рано, когато отново е имало големи договори – например за доставка на влакове с Eurostar.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top