Приходите на Siemens продължават да растат и през първото тримесечие на финансовата 2012 г.


През първото тримесечие на новата финансова година, която за Siemens започна на 1 октомври 2011, германската компания постигна увеличение на приходите си и постави основите на бъдещ растеж въпреки трудната икономическа обстановка. Благодарение на стабилния резерв от поръчки приходите за първата четвърт на годината нараснаха с 2% (до 17,9 млрд. евро) в сравнение със същия период година по-рано, докато новите поръчки намаляха с 5 на сто на годишна база – до 19,8 млрд. евро. Печалбата бе под нивото от предходната година заради забавяния в някои проекти и увеличени инвестиции. „Несигурностите на продължаващата дългова криза оставиха своя отпечатък върху реалната икономика. Приходите ни се увеличиха отново, но забавянията в някои проекти натовариха печалбите. Въпреки че се очаква възстановяване през втората половина на годината, трябва да работим усилено, за да постигнем целите си. С поръчки, надхвърлящи 100 млрд. евро, силно портфолио и стабилни финансови позиции, ние сме надежден партньор”, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Siemens Петер Льошер.
Siemens продължава да инвестира в иновации и растеж – през първото тримесечие броят на служителите на компанията в световен мащаб се е увеличил с около 3000 души, близо една трета от които работят в сферата на изследванията и разработките.
За четирите сектора в структурата на Siemens – Енергетика, Здравеопазване, Индустрия, и Инфраструктура и Градове, резултатите са смесени.
В Сектор Енергетика новите поръчки са намалели с 11% до 7,2 млрд. евро, а приходите са нараснали с 8% до 6,2 млрд. евро. Докато новите заявки в областта на възобновяемите енергийни източници са се увеличили с почти две трети, тези към Направление Производство на енергия от конвенционални енергийни източници са намалели с 30% след големите поръчки през същия период на предишната година. Сектор Здравеопазване отчете нови договори на стойност 3,3 млрд. евро (ръст от 4%). В Сектор Индустрия новите поръчки достигнаха стойност от 4,9 млрд. евро (спад от 2%, отново заради големите поръчки преди година най-вече към Направление Задвижващи технологии). В Сектор Инфраструктура и Градове новите поръчки и приходите са под нивата от същия период година по-рано, когато отново е имало големи договори – например за доставка на влакове с Eurostar.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top