Приходите на Siemens продължават да растат и през първото тримесечие на финансовата 2012 г.


През първото тримесечие на новата финансова година, която за Siemens започна на 1 октомври 2011, германската компания постигна увеличение на приходите си и постави основите на бъдещ растеж въпреки трудната икономическа обстановка. Благодарение на стабилния резерв от поръчки приходите за първата четвърт на годината нараснаха с 2% (до 17,9 млрд. евро) в сравнение със същия период година по-рано, докато новите поръчки намаляха с 5 на сто на годишна база – до 19,8 млрд. евро. Печалбата бе под нивото от предходната година заради забавяния в някои проекти и увеличени инвестиции. „Несигурностите на продължаващата дългова криза оставиха своя отпечатък върху реалната икономика. Приходите ни се увеличиха отново, но забавянията в някои проекти натовариха печалбите. Въпреки че се очаква възстановяване през втората половина на годината, трябва да работим усилено, за да постигнем целите си. С поръчки, надхвърлящи 100 млрд. евро, силно портфолио и стабилни финансови позиции, ние сме надежден партньор”, заяви президентът и главен изпълнителен директор на Siemens Петер Льошер.
Siemens продължава да инвестира в иновации и растеж – през първото тримесечие броят на служителите на компанията в световен мащаб се е увеличил с около 3000 души, близо една трета от които работят в сферата на изследванията и разработките.
За четирите сектора в структурата на Siemens – Енергетика, Здравеопазване, Индустрия, и Инфраструктура и Градове, резултатите са смесени.
В Сектор Енергетика новите поръчки са намалели с 11% до 7,2 млрд. евро, а приходите са нараснали с 8% до 6,2 млрд. евро. Докато новите заявки в областта на възобновяемите енергийни източници са се увеличили с почти две трети, тези към Направление Производство на енергия от конвенционални енергийни източници са намалели с 30% след големите поръчки през същия период на предишната година. Сектор Здравеопазване отчете нови договори на стойност 3,3 млрд. евро (ръст от 4%). В Сектор Индустрия новите поръчки достигнаха стойност от 4,9 млрд. евро (спад от 2%, отново заради големите поръчки преди година най-вече към Направление Задвижващи технологии). В Сектор Инфраструктура и Градове новите поръчки и приходите са под нивата от същия период година по-рано, когато отново е имало големи договори – например за доставка на влакове с Eurostar.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top