Приключи успешно промоцията за клеми серии 2273 и 222 на ВАГО


През тази година ВАГО организира няколко промоционални кампании, съвместно със своите дистрибутори в страната, като най-успешна бе последната от тях - за клеми серии 2273 и 222, съобщиха от компанията. „Промоцията приключи само преди броени дни и бе най-успешната ни не само за тази година, но от всички останали до момента в България, с повече от 40% ръст в продажбите. Клиентите оцениха качествата на разклонителни клеми, които осигуряват до 4 пъти по-бързо окабеляване спрямо останалите методи с винтови клеми или усукване на проводника и редица други предимства. Бих искала да изкажа благодарност на всички ВАГО дистрибутори и клиенти за лоялността и прекрасното сътрудничество!”, допълни Мая Иршик, маркетинг мениджър на WAGO Kontakttechnik България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top