Профил и DWT Group организираха съвместен семинар


Фирма Профил, в партньорство с DWT Group, представи новости в областта на водните помпи, помпените системи, мотори и честотни регулатори, помпи за химическата промишленост и др. На презентацията в хотел Тримонциум Дедеман, гр. Пловдив бяха поканени фирми, специализирани в отоплителните, вентилационни и климатични инсталации, пожароизвестителните системи, проектанти и др. „Представена бе продуктовата гама на DWT Group, включваща фирмите DAB, WAC’S, TESLA, ALMA, LEADER и др. Интерес предизвика най-новата версия на битовата циркулационна помпа EVOTRON от енергоспестяващ клас А, подходяща за циркулация на гореща или студена вода в системи за отопление и климатизация и за приложения в слънчеви централи”, заявиха домакините.
„Присъстващите се запознаха и с помпите на Savino Barbera, водещ производител на продукти, предназначени за корозивни флуиди, използвани в нефтохимическата промишленост, третиране на вода, лаборатории и фотография, металургичната индустрия, аквакултури, текстилната, дъбилната, консервната и хранителната промишленост, галваниката и фармацевтиката. Обсъдиха се техническите аспекти при избор на помпи за индустриални нужди и противопожарни системи”, допълниха от фирма Профил.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top