Профил и DWT Group организираха съвместен семинар


Фирма Профил, в партньорство с DWT Group, представи новости в областта на водните помпи, помпените системи, мотори и честотни регулатори, помпи за химическата промишленост и др. На презентацията в хотел Тримонциум Дедеман, гр. Пловдив бяха поканени фирми, специализирани в отоплителните, вентилационни и климатични инсталации, пожароизвестителните системи, проектанти и др. „Представена бе продуктовата гама на DWT Group, включваща фирмите DAB, WAC’S, TESLA, ALMA, LEADER и др. Интерес предизвика най-новата версия на битовата циркулационна помпа EVOTRON от енергоспестяващ клас А, подходяща за циркулация на гореща или студена вода в системи за отопление и климатизация и за приложения в слънчеви централи”, заявиха домакините.
„Присъстващите се запознаха и с помпите на Savino Barbera, водещ производител на продукти, предназначени за корозивни флуиди, използвани в нефтохимическата промишленост, третиране на вода, лаборатории и фотография, металургичната индустрия, аквакултури, текстилната, дъбилната, консервната и хранителната промишленост, галваниката и фармацевтиката. Обсъдиха се техническите аспекти при избор на помпи за индустриални нужди и противопожарни системи”, допълниха от фирма Профил.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top