Профил и DWT Group организираха съвместен семинар


Фирма Профил, в партньорство с DWT Group, представи новости в областта на водните помпи, помпените системи, мотори и честотни регулатори, помпи за химическата промишленост и др. На презентацията в хотел Тримонциум Дедеман, гр. Пловдив бяха поканени фирми, специализирани в отоплителните, вентилационни и климатични инсталации, пожароизвестителните системи, проектанти и др. „Представена бе продуктовата гама на DWT Group, включваща фирмите DAB, WAC’S, TESLA, ALMA, LEADER и др. Интерес предизвика най-новата версия на битовата циркулационна помпа EVOTRON от енергоспестяващ клас А, подходяща за циркулация на гореща или студена вода в системи за отопление и климатизация и за приложения в слънчеви централи”, заявиха домакините.
„Присъстващите се запознаха и с помпите на Savino Barbera, водещ производител на продукти, предназначени за корозивни флуиди, използвани в нефтохимическата промишленост, третиране на вода, лаборатории и фотография, металургичната индустрия, аквакултури, текстилната, дъбилната, консервната и хранителната промишленост, галваниката и фармацевтиката. Обсъдиха се техническите аспекти при избор на помпи за индустриални нужди и противопожарни системи”, допълниха от фирма Профил.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top