Производителите на електроника в Унгария обвинени за лоши условия на труд


Европейската организация makeITfair, чиято цел е устойчивото производство и потребление на електронни продукти, публикува доклад, който предупреждава за съществуването на лоши условия на труд в заводите за електроника в Унгария.

В заводите на Nokia и Samsung работниците печелят не повече от 231 евро на месец и работят до 72 часа на седмица, понякога без да получават извънредно заплащане.

"Дори служителите с най-високи доходи нямат възможност да изкарват достатъчно средства за семействата си, даже ако и двамата родители работят. По-голямата част печелят по-малко средната работна заплата на неквалифицираните работници, заети в производството в Унгария", каза София Перени от Асоциацията на съзнателните потребители (ACC), която участва в изготвянето на доклада на makeITfair.

Особено уязвими са временните служители, които в пиковия сезон представляват не по-малко от 60% от персонала. В някои случаи заетостта им продължава само няколко дни, което води до изключтелно нестабилни условия на живот за техните семейства.

Унгария се превърна в една от най-важните европейски страни за производството на електронни продукти, което при завръщането си от Азия често акостира в Източна Европа. Основните предимства на производството в Унгария са префернициалните данъци, относително ниските заплати и възможността за работна седмица от 72 часа, в която извънредните часове може и да не заплащат по-високо.

"Често следването на местното законодателство нарушава международните коневнции и вътрешните правила на компаниите", коментират от makeITfair.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top