Производителите на електроника в Унгария обвинени за лоши условия на труд


Европейската организация makeITfair, чиято цел е устойчивото производство и потребление на електронни продукти, публикува доклад, който предупреждава за съществуването на лоши условия на труд в заводите за електроника в Унгария.

В заводите на Nokia и Samsung работниците печелят не повече от 231 евро на месец и работят до 72 часа на седмица, понякога без да получават извънредно заплащане.

"Дори служителите с най-високи доходи нямат възможност да изкарват достатъчно средства за семействата си, даже ако и двамата родители работят. По-голямата част печелят по-малко средната работна заплата на неквалифицираните работници, заети в производството в Унгария", каза София Перени от Асоциацията на съзнателните потребители (ACC), която участва в изготвянето на доклада на makeITfair.

Особено уязвими са временните служители, които в пиковия сезон представляват не по-малко от 60% от персонала. В някои случаи заетостта им продължава само няколко дни, което води до изключтелно нестабилни условия на живот за техните семейства.

Унгария се превърна в една от най-важните европейски страни за производството на електронни продукти, което при завръщането си от Азия често акостира в Източна Европа. Основните предимства на производството в Унгария са префернициалните данъци, относително ниските заплати и възможността за работна седмица от 72 часа, в която извънредните часове може и да не заплащат по-високо.

"Често следването на местното законодателство нарушава международните коневнции и вътрешните правила на компаниите", коментират от makeITfair.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top