Промени в ръководството на Софийска вода


На 9 ноември т. г. продажбата на дяловете на Юнайтед Ютилитис и Европейската банка за възстановяване и развитие в Софийска вода беше финализирана, с което Веолия вода стана новият мажоритарен акционер в дружеството. С присъединяването на Софийска вода към групата на Веолия вода и след проведената среща на акционерите беше избран нов съвет на директорите. Представителите на Юнайтед Ютилитис и ЕБВР в съвета бяха заместени от представителите на Веолия вода – г-н Етиен Пети, г-н Гиорги Палко, г-н Бруно Рош и г-н Ференц Сюдж. Те притежават дългогодишен опит във ВиК сектора в цяла Европа и заемат ръководни постове в компании от „семейството” на Веолия вода.
Г-н Гиорги Палко заема мястото на г-н Лесли Бел и става Председател на съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Софийска вода. В унисон с политиката на Веолия вода, управлението на дружествата в групата да се упражнява от местни кадри, съветът на директорите освободи Грегъри Ендемано и упълномощи Иван Иванов да поеме управлението на Софийска вода.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top