Промени в ръководството на Софийска вода


На 9 ноември т. г. продажбата на дяловете на Юнайтед Ютилитис и Европейската банка за възстановяване и развитие в Софийска вода беше финализирана, с което Веолия вода стана новият мажоритарен акционер в дружеството. С присъединяването на Софийска вода към групата на Веолия вода и след проведената среща на акционерите беше избран нов съвет на директорите. Представителите на Юнайтед Ютилитис и ЕБВР в съвета бяха заместени от представителите на Веолия вода – г-н Етиен Пети, г-н Гиорги Палко, г-н Бруно Рош и г-н Ференц Сюдж. Те притежават дългогодишен опит във ВиК сектора в цяла Европа и заемат ръководни постове в компании от „семейството” на Веолия вода.
Г-н Гиорги Палко заема мястото на г-н Лесли Бел и става Председател на съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Софийска вода. В унисон с политиката на Веолия вода, управлението на дружествата в групата да се упражнява от местни кадри, съветът на директорите освободи Грегъри Ендемано и упълномощи Иван Иванов да поеме управлението на Софийска вода.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top