Промени в ръководството на Софийска вода


На 9 ноември т. г. продажбата на дяловете на Юнайтед Ютилитис и Европейската банка за възстановяване и развитие в Софийска вода беше финализирана, с което Веолия вода стана новият мажоритарен акционер в дружеството. С присъединяването на Софийска вода към групата на Веолия вода и след проведената среща на акционерите беше избран нов съвет на директорите. Представителите на Юнайтед Ютилитис и ЕБВР в съвета бяха заместени от представителите на Веолия вода – г-н Етиен Пети, г-н Гиорги Палко, г-н Бруно Рош и г-н Ференц Сюдж. Те притежават дългогодишен опит във ВиК сектора в цяла Европа и заемат ръководни постове в компании от „семейството” на Веолия вода.
Г-н Гиорги Палко заема мястото на г-н Лесли Бел и става Председател на съвета на директорите и Главен изпълнителен директор на Софийска вода. В унисон с политиката на Веолия вода, управлението на дружествата в групата да се упражнява от местни кадри, съветът на директорите освободи Грегъри Ендемано и упълномощи Иван Иванов да поеме управлението на Софийска вода.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top