ПроСтрийм Груп организира семинар


От 17 до 19 март т.г. в хотел „Спорт Палас”, гр. Сливен фирма ПроСтрийм Груп организира годишния си специализиран семинар. Присъстващите ще имат възможност да се запознаят с продукти и решения, намиращи широко приложение в различни сфери на индустрията. „Основните акценти в семинарната програма ще бъдат декантерните-центрофуги и системи за сепарация на твърди частици от течности на HILLER, Германия; системи за филтрация и сепарация на флуиди, производство на LENZING, Австрия; химически помпи и вакуумни помпи с воден пръстен POMPETRAVAINI, Италия. Ще бъдат представени и шнекови помпи за транспортиране на визкозни флуиди и дробилки от TORQUE FLOW-SYDEX, Англия; решетки, пясъкозадържатели, пясъчни филтри, микрофлотатори и комбинирани съоръжения с марката REM, Италия, както и омекотители, инсталации за обратна осмоза и UV дезинфекция на CEASA, Испания”, заявиха от ПроСтрийм Груп.
„Гостите на семинара ще се запознаят детайлно и с въздуходувките на фирма Atlas Copco, намиращи приложение при аериране на биобасейни, миксиране и хомогенизиране на изравнителни резервоари, транспортиране на газове и пари в химически и фармацевтични инсталации, инсталации за пневматичен транспорт на прахообразни и насипни товари, както и за създаване на вакуум в сушилни инсталации и др. Разходите за хотелско настаняване и храна се поемат от ПроСтрийм Груп. Желаещите могат да заявят участие в срок до 14 март т.г.”, допълниха организаторите на семинара.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top