ПроСтрийм Груп създава фирма ИНСТАЛО БГ


ПроСтрийм Груп отделя дейността, свързана с търговската марка за тръбопроводна арматура SINVAL, в отделна фирма, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. Новата компания, която ще дистрибутира вече познатата на българския пазар арматура, се казва ИНСТАЛО БГ. „Решението да отделим тази част от бизнеса е резултат от продължително проучване и внимателен анализ. Целта е да фокусираме усилията си върху традиционно силната ни страна, а именно проектния бизнес”, заявиха от ПроСтрийм Груп.
„Стъпката, която предприемаме, ще ни даде възможност да се позиционираме на пазара и в съзнанието на потребителите като експерти в предоставянето на цялостни решения и представител на  висококачествени продукти”, коментира Николай Ботев, управител на ПроСтрийм Груп.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top