РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Протект, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПротектФирма “Протект” предлага: автоматизация на помпени станции; електронни защити за асинхронни двигатели; комплектни табла за управление и защита; проектиране на промишлена автоматика; разработка на софтуерно осигуряване; обучение и консултации Русе, ул. ”Шести септември” 32 | тел: 082/83 18 14; 0889 867 401 | e-mail:iacov@abv.bg www.elprotect.com | Управител: доц. д-р инж. В. И. Яков


Top