Проведе се денят на клиента на Scala ERP


На 19 октомври т. г. Скала България съвместно с EPICOR организира в столичния Central Park Hotel традиционния ден на клиентите на Epicor iScala ERP в страната. "Събитието се провежда ежегодно специално за клиентите на Скала Бизнес Солюшънс и предоставя възможност за обмен на управленски опит и ноу-хау между присъстващите", разказват организаторите. 
Семинарът бе открит от г-жа Светла Манолова, управител на Скала Бизнес Солюшънс. От своя страна представител на Epicor, Румъния – компанията, представляваща региона, обрисува пред аудиторията досегашните постижения на компанията през годините, както и перспективите и стремежите на Epicor за бъдещето. В рамките на презентационната програма присъстващите имаха възможност да се запознаят със свои колеги, потребители на Epicor iScala ERP, с които да разменят информация за своя опит и предимствата, които им е осигурила системата. 
Г-н Емил Бобочев, регионален директор продажби на Epicor Software Corporation, представи продуктовата стратегия на Epicor и тенденциите за развитие на iScala като ERP система и като част от един нов пакет, обединяващ най-доброто от бизнес софтуерните решения на компанията – Epicor 9.
Друг акцент на семинара беше представянето на Ascent CRM – приложение за управление на отношенията с клиентите, предствляващо най-новите технологии в своя клас. Гостите бяха запознати с ключови функционалности като: моделиране на приложението, откриване на дублирани записи, интеграция с външни приложения (iScala ERP, MS Office и др.), дизайнер на работни процеси, база на знанието, автоматизиране на процеса за продажби, създаване на маркетингови кампании, както и масово изпращане на персонализирани и-мейли и получаването на обратна връзка в системата.
Добрите практики при внедряване и използване Epicor iScala ERP в Нова Телевизия бяха представени от г-н Николай Андреев, финансов мениджър на Нова Телевизия.
Денят на клиентите на iScala ERP завърши с коктейл и дискусия между гостите. На събитието присъстваха редица компании от сферата на производството, търговията на едро и дребно, мебелната индустрия, фармацията, хотелиерството и много други.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top