Проведе се денят на клиента на Scala ERP


На 19 октомври т. г. Скала България съвместно с EPICOR организира в столичния Central Park Hotel традиционния ден на клиентите на Epicor iScala ERP в страната. "Събитието се провежда ежегодно специално за клиентите на Скала Бизнес Солюшънс и предоставя възможност за обмен на управленски опит и ноу-хау между присъстващите", разказват организаторите. 
Семинарът бе открит от г-жа Светла Манолова, управител на Скала Бизнес Солюшънс. От своя страна представител на Epicor, Румъния – компанията, представляваща региона, обрисува пред аудиторията досегашните постижения на компанията през годините, както и перспективите и стремежите на Epicor за бъдещето. В рамките на презентационната програма присъстващите имаха възможност да се запознаят със свои колеги, потребители на Epicor iScala ERP, с които да разменят информация за своя опит и предимствата, които им е осигурила системата. 
Г-н Емил Бобочев, регионален директор продажби на Epicor Software Corporation, представи продуктовата стратегия на Epicor и тенденциите за развитие на iScala като ERP система и като част от един нов пакет, обединяващ най-доброто от бизнес софтуерните решения на компанията – Epicor 9.
Друг акцент на семинара беше представянето на Ascent CRM – приложение за управление на отношенията с клиентите, предствляващо най-новите технологии в своя клас. Гостите бяха запознати с ключови функционалности като: моделиране на приложението, откриване на дублирани записи, интеграция с външни приложения (iScala ERP, MS Office и др.), дизайнер на работни процеси, база на знанието, автоматизиране на процеса за продажби, създаване на маркетингови кампании, както и масово изпращане на персонализирани и-мейли и получаването на обратна връзка в системата.
Добрите практики при внедряване и използване Epicor iScala ERP в Нова Телевизия бяха представени от г-н Николай Андреев, финансов мениджър на Нова Телевизия.
Денят на клиентите на iScala ERP завърши с коктейл и дискусия между гостите. На събитието присъстваха редица компании от сферата на производството, търговията на едро и дребно, мебелната индустрия, фармацията, хотелиерството и много други.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top