Проведе се конференция ''Германия – страна на иновации''


На 11 април т. г. в София се проведе конференция на тема "Германия - страна на иновации", организирана от ГБИТК. В нея участваха официални гости, партньори и представители на международни компании с немски корени като SAP LAB, Aurubis, BASF, Siemens и Festо, които разказаха как се създават иновации в Германия. Събитието бе официално открито от президента на България Росен Плевнелиев, който подчерта, че Германия е водещ икономически партньор на страната и припомни факта, че през 2012 г. е отбелязан ръст в стокообмена между двете държави. "Можем да почерпим много опит и от икономиката, и от политиката на Германия", заяви той. "Тя също е изцяло фокусирана върху иновациите", допълни Плевнелиев.
Лекция на главния управител на Асоциацията на Германските индустриално-търговски камари д-р Мартин Ванслебен представи традицията на средното съсловие и професионалното обучение като фактор за успех на иновациите в Германия. Д-р Ванслебен наблегна на това, че за България е важно да се установи политическа култура на стабилност, както и правна рамка, която да създаде условия за всеки да се чувства сигурен. Гост лектор бе и управителят на Германската държавна агенция за инвестиции и търговия д-р Бено Бунзе, който наблегна на привличането на български инвеститори в Германия.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top