РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

РАИС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РАИСРАИС

www.raisbg.com

INDUSTRY 4.0
НОВОТО МАШИНОСТРОЕНЕ С НОВИТЕ ТEХНОЛОГИИ

РАИС ООД:
Производство на металорежещи машини с ЦПУ
Пазарджик, 4400
ул. "Д. Дебелянов" 58
тел.: 034 444255, 034 445221
факс: 034 443738
e-mail: info@raisbg.com
www.raisbg.com


Top