Rapid Granulator инвестира в индустрията с биогаз


Rapid Granulator чрез своята американскa компания-майка, IPEG, подписа джойнт венчър споразумение с компанията за чиста технология BioPrePlant, съобщиха за списанието от Пластикс България, официален представител на Rapid у нас. Договорът има за цел да обедини усилията на двете дружества в областта на предварителното третиране на хранителни отпадъци. „Концепцията на BioPrePlant включва цялостна система за предварително третиране на хранителните отпадъци и други мокри органични отпадъци. BioSep-технологията дава уникални предимства при превръщане на органичните отпадъци в "зелена" енергия. Тя разделя и премахва нежеланите материали като пластмаса, метал и други примеси, така че максималният размер на органичните отпадъци да може да бъде превърнат във висококачествена биомаса. Технологията е резултат на петгодишно тясно сътрудничество между Rapid и основателя на BioPrePlant, Norsk Biogas от Норвегия. Оценена е чрез обстойни тестове, в които повече от 170 000 тона хранителни отпадъци са превърнати в биомаса”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top