Rapid Granulator инвестира в индустрията с биогаз


Rapid Granulator чрез своята американскa компания-майка, IPEG, подписа джойнт венчър споразумение с компанията за чиста технология BioPrePlant, съобщиха за списанието от Пластикс България, официален представител на Rapid у нас. Договорът има за цел да обедини усилията на двете дружества в областта на предварителното третиране на хранителни отпадъци. „Концепцията на BioPrePlant включва цялостна система за предварително третиране на хранителните отпадъци и други мокри органични отпадъци. BioSep-технологията дава уникални предимства при превръщане на органичните отпадъци в "зелена" енергия. Тя разделя и премахва нежеланите материали като пластмаса, метал и други примеси, така че максималният размер на органичните отпадъци да може да бъде превърнат във висококачествена биомаса. Технологията е резултат на петгодишно тясно сътрудничество между Rapid и основателя на BioPrePlant, Norsk Biogas от Норвегия. Оценена е чрез обстойни тестове, в които повече от 170 000 тона хранителни отпадъци са превърнати в биомаса”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top