Realux с нов управител в Румъния


Инж. Ростислав Фотев е новият управител на румънското представителство на Realux. Основната му отговорност ще бъде да налага българската марка енергоспестяващи лампи и диоди на румънския пазар.Инж. Фотев работи за Realux от 3 години. Има 8-годишен опит като международен мениджър.

Бил е управител на украинското представителство на английската фирма Спайракс Сарко (Spirax Sarco Ltd.), мениджър Бизнес развитие на HKD-Trade, Украйна, Продуктов мениджър природен газ и пропан-бутан на Крисметал България, част от CHRYSSAFIDIS S.A. Group Гърция. По образование е магистър по електроника и микроелектроника от Техническия университет във Варна.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top