Рехабилитират подстанции в Мини Марица изток


Стартира проект за рехабилитация на подстанциите на главния трансформатор в Мини Марица изток и изграждане на нови мобилни подстанции за рудниците Трояново 3 и Трояново Север. Проектът е на стойност 12 557 678 евро, като 70% от средствата се отпускат безвъзмездно от Международен фонд Козлодуй, а Мини Марица изток осигурява 30% съфинансиране. „От намалените загуби в подстанциите могат да спестяват по 1.5 млн евро годишно след приключването на проекта за модернизация на оборудването им”, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на церемонията по подписване на договора за рехабилитация на подстанциите. По неговите думи този проект е ясен пример как една енергийна компания и правителството си сътрудничат за повишаване на енергийната ефективност и по-добра конкурентоспособност на икономиката.
В рамките на срещата бе обсъден и проектът за изграждане на 9-ти и 10-ти блок на ТЕЦ Марица Изток 2. „В момента се прави оценка на 5 и 6 блок, за да се прецени точно стойността на инвестицията. Новите мощности означават нови 500 мегавата ток за енергийната система, повече работни места, както и по-добър стандарт на живот за хората в региона”, заключи министър Трайков.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top