Рехабилитират подстанции в Мини Марица изток


Стартира проект за рехабилитация на подстанциите на главния трансформатор в Мини Марица изток и изграждане на нови мобилни подстанции за рудниците Трояново 3 и Трояново Север. Проектът е на стойност 12 557 678 евро, като 70% от средствата се отпускат безвъзмездно от Международен фонд Козлодуй, а Мини Марица изток осигурява 30% съфинансиране. „От намалените загуби в подстанциите могат да спестяват по 1.5 млн евро годишно след приключването на проекта за модернизация на оборудването им”, заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на церемонията по подписване на договора за рехабилитация на подстанциите. По неговите думи този проект е ясен пример как една енергийна компания и правителството си сътрудничат за повишаване на енергийната ефективност и по-добра конкурентоспособност на икономиката.
В рамките на срещата бе обсъден и проектът за изграждане на 9-ти и 10-ти блок на ТЕЦ Марица Изток 2. „В момента се прави оценка на 5 и 6 блок, за да се прецени точно стойността на инвестицията. Новите мощности означават нови 500 мегавата ток за енергийната система, повече работни места, както и по-добър стандарт на живот за хората в региона”, заключи министър Трайков.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top