Rockwell представи нови инструменти за управление на енергия


Rockwell Automation добави нови инструменти към софтуера си за управление на енергия. С помощта на FactoryTalk VantagePoint Energy, FactoryTalk EnergyMetrix и Allen-Bradley IntelliCENTER Energy операторите могат да проследят каква е консумацията на енергия по отношение на определени производствени единици, линии и машини, за да направят информиран избор за разпределението на разходите.

Производствените предприятия консумират повече от една трета от енергията в цял свят, но много компании нямат данни за своите всекидневните разходи.

"Много предприятия не разполагат с други данни за своите енергийни разходи освен месечната сметка за електроенергия. За да идентифицират възможностите за подобрение, ръководителите имат нужа от данни за всички области - независимо дали става дума за отделно производство или за глобална инфраструктура", казва Майк Панталеано, бизнес мениджър в отдела за информационен софтуер на Rockwell Automation.

Пакетът FactoryTalk VantagePoint Energy включва приложението FactoryTalk VantagePoint EMI плюс различни инструменти за създаване на модели, статистически данни и анализ на потреблението.

FactoryTalk EnergyMetrix събира, записва и съхранява на едно място данни за разхода от Allen-Bradley или други инструменти за измерване. Приложението дава информация относно използването на енергия, дебит, температура и налягане от контролери или други устройства и може да предупреждава потребителите, когато разходът достигне определени нива.

IntelliCENTER Energy е допълнение към приложението IntelliCENTER, чрез което потребителите могат в реално време да следят консумацията на енергия и да управляват различни устройства като задвижвания, релета и SMC контролери.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top