Rockwell представи нови инструменти за управление на енергия


Rockwell Automation добави нови инструменти към софтуера си за управление на енергия. С помощта на FactoryTalk VantagePoint Energy, FactoryTalk EnergyMetrix и Allen-Bradley IntelliCENTER Energy операторите могат да проследят каква е консумацията на енергия по отношение на определени производствени единици, линии и машини, за да направят информиран избор за разпределението на разходите.

Производствените предприятия консумират повече от една трета от енергията в цял свят, но много компании нямат данни за своите всекидневните разходи.

"Много предприятия не разполагат с други данни за своите енергийни разходи освен месечната сметка за електроенергия. За да идентифицират възможностите за подобрение, ръководителите имат нужа от данни за всички области - независимо дали става дума за отделно производство или за глобална инфраструктура", казва Майк Панталеано, бизнес мениджър в отдела за информационен софтуер на Rockwell Automation.

Пакетът FactoryTalk VantagePoint Energy включва приложението FactoryTalk VantagePoint EMI плюс различни инструменти за създаване на модели, статистически данни и анализ на потреблението.

FactoryTalk EnergyMetrix събира, записва и съхранява на едно място данни за разхода от Allen-Bradley или други инструменти за измерване. Приложението дава информация относно използването на енергия, дебит, температура и налягане от контролери или други устройства и може да предупреждава потребителите, когато разходът достигне определени нива.

IntelliCENTER Energy е допълнение към приложението IntelliCENTER, чрез което потребителите могат в реално време да следят консумацията на енергия и да управляват различни устройства като задвижвания, релета и SMC контролери.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top