Rockwell представи нови инструменти за управление на енергия


Rockwell Automation добави нови инструменти към софтуера си за управление на енергия. С помощта на FactoryTalk VantagePoint Energy, FactoryTalk EnergyMetrix и Allen-Bradley IntelliCENTER Energy операторите могат да проследят каква е консумацията на енергия по отношение на определени производствени единици, линии и машини, за да направят информиран избор за разпределението на разходите.

Производствените предприятия консумират повече от една трета от енергията в цял свят, но много компании нямат данни за своите всекидневните разходи.

"Много предприятия не разполагат с други данни за своите енергийни разходи освен месечната сметка за електроенергия. За да идентифицират възможностите за подобрение, ръководителите имат нужа от данни за всички области - независимо дали става дума за отделно производство или за глобална инфраструктура", казва Майк Панталеано, бизнес мениджър в отдела за информационен софтуер на Rockwell Automation.

Пакетът FactoryTalk VantagePoint Energy включва приложението FactoryTalk VantagePoint EMI плюс различни инструменти за създаване на модели, статистически данни и анализ на потреблението.

FactoryTalk EnergyMetrix събира, записва и съхранява на едно място данни за разхода от Allen-Bradley или други инструменти за измерване. Приложението дава информация относно използването на енергия, дебит, температура и налягане от контролери или други устройства и може да предупреждава потребителите, когато разходът достигне определени нива.

IntelliCENTER Energy е допълнение към приложението IntelliCENTER, чрез което потребителите могат в реално време да следят консумацията на енергия и да управляват различни устройства като задвижвания, релета и SMC контролери.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top