Рокон финализира изграждането на подстанция


Фирма Рокон приключи изграждането на подстанция "Камбаните" в столичния квартал "Младост", съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. Изпълнението обхваща всички фази на проекта, включително проектиране, архитектурна част, първична комутация, вторична комутация, SCADA система, доставка на апаратурата, изграждане, монтаж на съоръженията, изпитване и въвеждане в експлоатация.
"Строителството на подстанцията стартира през месец август и завърши в средата на месец ноември миналата година. На 9 февруари т.г. бе подписан акт № 15. Подизпълнител на проекта бе строителна фирма Марик, а партньор за доставките на първично оборудване - фирма Би-пауер.
За първичното оборудване на 110 кV използвахме съвременни продукти на водещи фирми като Сименс, АББ, Артече. КРУ 20 кV са производство на немската фирма Ритер. Всички защити, контролери, шкафове за управление, командо-релейни шкафове, както и системата за автоматизация и управление на подстанцията са производство на Рокон", заявиха от компанията.
"Внедрени бяха най-нови технологични решения- прекъсвачите 110 кV са елегазови, а 20 кV - вакуумни. Работата се извършва без обслужващ персонал- в подстанция София Юг се монтира СУГП, чрез която се извършва управлението и мониторинга на КРУ 20кV в подстанция Камбаните, съоръжения 110 кV се управляват от ТРУ Запад", допълниха от Рокон.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top