Рокон финализира изграждането на подстанция


Фирма Рокон приключи изграждането на подстанция "Камбаните" в столичния квартал "Младост", съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. Изпълнението обхваща всички фази на проекта, включително проектиране, архитектурна част, първична комутация, вторична комутация, SCADA система, доставка на апаратурата, изграждане, монтаж на съоръженията, изпитване и въвеждане в експлоатация.
"Строителството на подстанцията стартира през месец август и завърши в средата на месец ноември миналата година. На 9 февруари т.г. бе подписан акт № 15. Подизпълнител на проекта бе строителна фирма Марик, а партньор за доставките на първично оборудване - фирма Би-пауер.
За първичното оборудване на 110 кV използвахме съвременни продукти на водещи фирми като Сименс, АББ, Артече. КРУ 20 кV са производство на немската фирма Ритер. Всички защити, контролери, шкафове за управление, командо-релейни шкафове, както и системата за автоматизация и управление на подстанцията са производство на Рокон", заявиха от компанията.
"Внедрени бяха най-нови технологични решения- прекъсвачите 110 кV са елегазови, а 20 кV - вакуумни. Работата се извършва без обслужващ персонал- в подстанция София Юг се монтира СУГП, чрез която се извършва управлението и мониторинга на КРУ 20кV в подстанция Камбаните, съоръжения 110 кV се управляват от ТРУ Запад", допълниха от Рокон.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top