Rutronik формира направление „LED светлинни решения”


На 24 ноември т.г. Rutronik Elektronische Bauelemente официално оповести намерението си да създаде ново направление в своята дейност, изцяло фокусирано върху LED осветлението. Така наречената „Lighting Solutions Division” ще предлага не само компоненти и поддръжка на приложенията, но и завършена LED концепция, която включва проектиране, оразмеряване, подбор на подходящи осветителни тела, инспекция на обектите и други. „Новото направление в дейността ни ще допълни търговията с оптоелектронни компоненти. От сега нататък, местните власти и обществени институции, инженерингови и проектатски бюра, както и фирмите, ще имат достъп до професионална информация за светлотехническото проектиране, архитектурното осветление и законовата рамка в областта, предоставена от специалистите на Rutronik”, заявиха от компанията.
„Новосформираният екип е съставен от експерти в областта на светлинния дизайн във всички сфери на интериорното и екстериорно осветление, както и инженери със специални познания по отношение на нормативната база, светлотехниката, софтуерните продукти в областта, инсталационните изисквания и др. По този начин ще предложим на своите клиенти комплексно решение за осветление, което далеч надхвъря традиционната оферта на електронните дистрибутори”, коментира Маркус Крейг, маркетинг директор в Rutronik.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top