Rutronik представи нов микроконтролер Micronas HVC2480B


Дистрибуторът Rutronik добави в портфолиото си новите 8-битови контролери Micronas HVC2480B с вградени мощни транзистори. Благодарение на малкия си размер те са подходящи за управление на BDC/BLDC електродвигатели при изисквания за ограничени габарити.

Контролерите с мощно стъпало Micronas HVC2480B са предназначени за приложения в автомобилостроенето, медицинската електроника, битовата електроника и машинното оборудване. Намаляването на броя на външните компоненти до минимум осигурява всички средства за управление на колекторни и безколекторни DC (BLDC) двигатели директно с вградените 3x300mA полумостове или с помощта на MOSFET с 6 разширени PWM изхода.

Освен таймери/броячи, контролер за прекъсване, многоканален ADC и разширени PWM, HVC2480B съдържа регулатори на напрежение за директно свързване към 9-18 V захранване, LIN приемопредавател, UART, PWM и SPI интерфейси.

Новите контролери имат 8051 ядро с 32 kB флаш памет, 1,75 kB RAM и 512 EEPROM, както и вградени функции за защита.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top