Rutronik представи нов микроконтролер Micronas HVC2480B


Дистрибуторът Rutronik добави в портфолиото си новите 8-битови контролери Micronas HVC2480B с вградени мощни транзистори. Благодарение на малкия си размер те са подходящи за управление на BDC/BLDC електродвигатели при изисквания за ограничени габарити.

Контролерите с мощно стъпало Micronas HVC2480B са предназначени за приложения в автомобилостроенето, медицинската електроника, битовата електроника и машинното оборудване. Намаляването на броя на външните компоненти до минимум осигурява всички средства за управление на колекторни и безколекторни DC (BLDC) двигатели директно с вградените 3x300mA полумостове или с помощта на MOSFET с 6 разширени PWM изхода.

Освен таймери/броячи, контролер за прекъсване, многоканален ADC и разширени PWM, HVC2480B съдържа регулатори на напрежение за директно свързване към 9-18 V захранване, LIN приемопредавател, UART, PWM и SPI интерфейси.

Новите контролери имат 8051 ядро с 32 kB флаш памет, 1,75 kB RAM и 512 EEPROM, както и вградени функции за защита.
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top