Състезание по роботика в ТУ - София


BEST инженерно състезание 2009 на тема роботика организира локална група на международната студентска организация BEST у нас. Събитието е от 9 до 18 октомври т.г. "В състезанието участват 25 човека, от които 6 български студенти и 19 студенти от технически университети от различни европейски държави. "Задачата е всеки отбор - от 5 души, да създаде мобилен робот", поясни Елена Кожухарова, представител на международната студентска организация BEST (Board of European Students of Technology).
"На 15 октомври във фоайето на втори учебен блок на ТУ- София се проведе и презентация на създадените от студентите мобилни роботчета, като всеки отбор представи своя проект. Той бе оценен и след това се проведе състезание между 5-те роботчета", допълни Eлена Кожухарова. Международната студентска организация (BEST) има за цел организирането на събития, чрез които се подобрява образованието на международно ниво. В цяла Европа съществуват над 80 локални групи на BEST, които организират кариерни събития, курсове и инженерни състезания за чуждестранни студенти със сътрудничеството на университетите, към които принадлежат.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top