Състезание по роботика в ТУ - София


BEST инженерно състезание 2009 на тема роботика организира локална група на международната студентска организация BEST у нас. Събитието е от 9 до 18 октомври т.г. "В състезанието участват 25 човека, от които 6 български студенти и 19 студенти от технически университети от различни европейски държави. "Задачата е всеки отбор - от 5 души, да създаде мобилен робот", поясни Елена Кожухарова, представител на международната студентска организация BEST (Board of European Students of Technology).
"На 15 октомври във фоайето на втори учебен блок на ТУ- София се проведе и презентация на създадените от студентите мобилни роботчета, като всеки отбор представи своя проект. Той бе оценен и след това се проведе състезание между 5-те роботчета", допълни Eлена Кожухарова. Международната студентска организация (BEST) има за цел организирането на събития, чрез които се подобрява образованието на международно ниво. В цяла Европа съществуват над 80 локални групи на BEST, които организират кариерни събития, курсове и инженерни състезания за чуждестранни студенти със сътрудничеството на университетите, към които принадлежат.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top