Състезание по роботика в ТУ - София


BEST инженерно състезание 2009 на тема роботика организира локална група на международната студентска организация BEST у нас. Събитието е от 9 до 18 октомври т.г. "В състезанието участват 25 човека, от които 6 български студенти и 19 студенти от технически университети от различни европейски държави. "Задачата е всеки отбор - от 5 души, да създаде мобилен робот", поясни Елена Кожухарова, представител на международната студентска организация BEST (Board of European Students of Technology).
"На 15 октомври във фоайето на втори учебен блок на ТУ- София се проведе и презентация на създадените от студентите мобилни роботчета, като всеки отбор представи своя проект. Той бе оценен и след това се проведе състезание между 5-те роботчета", допълни Eлена Кожухарова. Международната студентска организация (BEST) има за цел организирането на събития, чрез които се подобрява образованието на международно ниво. В цяла Европа съществуват над 80 локални групи на BEST, които организират кариерни събития, курсове и инженерни състезания за чуждестранни студенти със сътрудничеството на университетите, към които принадлежат.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top