Schneider Electric представи софтуерно решение за управление на центрове за обработка на данни


Schneider Electric представи софтуерно решение за управление на центрове за обработка на данни и достъп до сървърите, разработено съвместно с Intel. „Server Access за StruxureWarе ще осигури значително намаляване на разходите, като елиминира нуждата от хардуер и едновременно с това оптимизира достъпа, отстраняването на повреди и управлението на няколко сървъра и инсталации”, поясниха от компанията.

„Intel и Schneider Electric осъществяват пълна интеграция между физическите съоръжения и IT технологиите, като предлагат vKVM (virtual keyboard video mouse) и DCIM в един цялостен пакет. Виртуализацията и клауд компютингът освобождават IT технологиите от физическите системи и правят добавянето на допълнителен капацитет лесно като създаването на виртуална машина. Връзката съоръжение-IT, осигурена от платформата StruxureWare for Data Centers, е от съществена важност, защото всяко допълнително натоварване влияе върху нужната мощност, охлаждане и комуникация, и има цялостно отражение върху ефективността и капацитета на центъра”, допълниха от Schneider Electric.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top