Schrack откри офис в България


Текст под снимка

Наскоро австрийската компания Schrack стъпи директно на българския пазар, основавайки дъщерна фирма - Шрак Техник. Офисът й се намира на бул. “Проф. Цветан Лазаров” в столичния квартал “Дружба – 2”, информира инж. Петър Копев, ръководител на офиса в страната. “Фирма Schrack е специализирана в областта на енергийната, информационната техника и осветлението. Бизнесът й основно е фокусиран върху продуктите и ефективните решения за разпределение, оптимизиране и безопасност. По стечение на обстоятелствата навлизането на фирмата на българския пазар съвпадна със световната финансова криза. Ние от Schrack смятаме, че кризата може да е отлична възможност да докажем, че добрите фирми бележат добри резултати и в трудни времена”, заяви инж. Копев. Шрак Техник ще налага приоритетно на нашия пазар продукти и комплексни решения в две направления – сградна автоматизация и индустриални решения. Относно маркетинговата стратегия на Шрак Техник, инж. Копев поясни: “Запазена марка на Schrack е директното обслужване на клиента с цел подобряване на услугата, постигането на по-добра цена, по-бърз срок на доставка и като цяло по-голяма удовлетвореност на клиентите. Разбира се, ще запазим коректни отношения с нашите досегашни търговски партньори”.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top