СДС Сървиз основа филиал в Сърбия


СДС Сървиз основа първия си филиал със седалище в Република Сърбия, съобщиха за Инженеринг ревю от компанията. „На територията на Сърбия отново ще заложим на безкомпромисно качество на всички видове ремонтни и обслужващи услуги, както и в доставката и монтажа на измервателни уреди за бита и индустрията.

Това е неизменна част от нашата политика, която осигурява достъп на всеки клиент до професионална поддръжка на предлаганите уреди на световно качество. С цел максимално улеснение на клиента, дружеството осигурява и доставка и квалифициран монтаж на измервателна техника от водещите производители в газовата индустрия”, коментираха от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top