НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: Зелена електроенергия

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 35

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 4

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 35

Сортирай резултатите по: дата | точностApple учредява компания за търговия с възобновяема енергия
... с име Apple Energy, чрез която да продава излишната електроенергия, генерирана от водородните горивни клетки и фотоволтаичните панели на ... южно от Сан Франциско. Фирмата планира да използва зелена енергия за захранване на всичките си центрове за данни ... още

energy-review.bg

София подготвя кандидатура за “Европейска зелена столица”, стана ясно по време на церемонията във връзка ... с обявяването на Любляна за зелена столица на 2016 г. По още

ecology-and-infrastructure.bg

... -голямо значение е потенциалът за производство на електроенергия или когенерация посредством третиране на отпадъците чрез ... разходна и дългосрочна ефективност; възможност за производство на зелена енергия или други продукти с пазарна приложимост; ... още

energy-review.bg

... на нововъзникващите пазари? Как ще обясните феномена "Зелена суматоха"? Ако проследите развитието на пазарите на възобновяема ... можем да наблюдаваме фундаментална промяна на пазара на електроенергия, тъй като все повече потребители ще се изключват ... още

energy-review.bg

... с крос-субсидирането на цените на регулирания пазар на електроенергия. Чрез него регулаторът прехвърля тежестта от домакинствата към бизнеса ... енергия. Те са най-потърпевши от високите добавки за зелена, кафява енергия и прочие, в микса на свободния ... още

energy-review.bg

Софийска вода, инж. Валентин Милушев: „Софийска вода” АД използва последните технологии за управление и експлоатация на ВиК мрежи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Софийска вода, инж. Валентин Милушев: „Софийска вода” АД използва последните технологии за управление и експлоатация на ВиК мрежи още

engineering-review.bg

... в оперативна програма "Програма за енергийна ефективност и зелена икономика" на ЕС. ЛД разполага с необходимата измервателна ... за ефективната работа на едно предприятие - разходът на електроенергия за производство на сгъстен въздух е около 10% ... още

energy-review.bg

... в тази посока е програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика" по ОП "Конкурентоспособност", която доказа, че ... е технология за комбинирано производство на топлина и електроенергия, е едно от най-ефективните решения за енергопроизводство ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Зелена електроенергия В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 4


Виа Експо
... инсталации, комбинирани системи за охлаждане, отопление и електроенергия и др. Съоръжения за оползотворяване на биомасата ще ... банка е върху приоритетни сектори като: земеделие, зелена енергия и енергийна ефективност. Банката подпомага частното ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... на т.н. prosumers, активни потребители, които произвеждат електроенергия за собствени нужди. Днес сме свидетели на динамично съревнование ... на изложбата. Тя има силни традиции в производството на зелена енергия с дял от над 25 % в енергийния ... още

energy-review.bg

ВИА Експо
... съчетаването на мерките за енергийна ефективност и използването на зелена енергия.

“Smart Buildings” и “LiftBalkans” ... отопление, вентилация и климатизация), мениджмънт на потреблението на електроенергия, газ и вода, ИТ моделиране на сградите и ... още

tech-dom.com

СЪНСЪРВИЗ
... ), влезли в сила от 10.04.2012 г. дават зелена светлина за изграждането на инсталации до 30 kWp, върху ... идеално напрежение като по този начин произвежда до 30 % електроенергия в повече в сравнение с конвенционалните PWM (pulse width ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Зелена електроенергия В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... в света като енергийна ефективност, производството на зелена енергия, безопасност и сигурност, глобализация и производителност ... обработка на целулоза и хартия, производство на на електроенергия, обработка на химикали и нефтопродукти, обработка на ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top