НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: Раковски 2

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 9

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 9

Сортирай резултатите по: дата | точностПредприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отчете извършената работа по проекта Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа още

ecology-and-infrastructure.bg

АББ, Ахмед Хасан: Отчитаме още една успешна година в историята на АББ в Раковски
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: АББ, Ахмед Хасан: Отчитаме още една успешна година в историята на АББ в Раковски още

engineering-review.bg

... новата си производствена база в град Раковски. Модерното съоръжение се простира на площ ... поздравителното си слово кметът на община Раковски Иван Антонов подчерта, че АББ ... в експлоатация два високотехнологични завода в Раковски, като един от най-големите ... още

energy-review.bg

ABB, Екехард Нойрайтер: Уверен съм в бъдещия ни растеж в България
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: ABB, Екехард Нойрайтер: Уверен съм в бъдещия ни растеж в България още

engineering-review.bg

... systems of automobiles. German company chose an industrial zone Rakovski near to Plovdiv for production of rotor parts, ... sets and door handles. WITTE Automotive currently employs about 2.600 people worldwide. Wurth Elektronik Wurth Electronics IBL ... още

see-industry.com

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интегрирани водни проекти още

engineering-review.bg

... със Столична община, Плевен и Русе, по компонент 2 „79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали” ... Дъбник, Казанлък, Костинброд, Лясковец, Марица, Панагюрище, Перник, Радомир, Раковски, Силистра, Сливен, Созопол и Шумен. В рамките на схема ... още

energy-review.bg

... на територията на община Каварна, в землищата на селата Раковски, Иречек, Видно, Вранино, Челопечене, съобщават от фирма Интелстав, ... за присъединяване на тридесет броя ветрогенератори тип V – 90 (2.0 MW), с обща номинална мощност 60 MW”, разказват ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Раковски 2 В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2


Хобас България
... ул. Г. С. Раковски 100, 1000 София, България Тел.: +359.2.986 98 36; Факс: +359.2.987 30 43 Email ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Хобас България
... Ул. Георги С. Раковски № 100 1000 София | България T +359.2.986 98 36 F +359.2.987 30 43 hobas ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Раковски 2 В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... . Две от производствените бази на компанията се намират в Раковски, близо до Пловдив и осигуряват работа на над 1800 ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top