НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: Сепариране

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 27

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 21

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 27

Сортирай резултатите по: дата | точностАтласТехник: Afag и eps - високо качество и ефективност за всяко приложение
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: АтласТехник: Afag и eps - високо качество и ефективност за всяко приложение още

engineering-review.bg

... осъществява при висока температура и налягане с цел разтваряне, сепариране и отделяне на солите и другите примеси, които могат ... водна баня с температура 60-70°C за фазово сепариране. Ако е необходимо, сепарацията се ускорява с някой от ... още

energy-review.bg

Оборудване за механично третиране на отпадъци
Mеханичната обработка включва използването на различни машини за сепариране, намаляване на размера на частиците, сортиране и компактиране на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: КЦМ Технолоджи приоритетно развива дейности по направленията електрообзавеждане и автоматизация още

engineering-review.bg

... подходящо управление и ползването на роботи за по-селективно сепариране на радиоактивните материали. Голяма част от това количество са ... още

energy-review.bg

... като стъкло и метали, се отстраняват след първоначално сепариране посредством техника за разделяне по плътност. Остатъчният горим ... обработка се интегрират съоръжения за мокро рециклиране чрез сепариране на отпадъците по плътност и плаваемост, които ... още

energy-review.bg

Предстои изграждането на регионалното депо в село Бучино, община Благоевград, съобщиха от общинската администрация. Съоръжението ще бъде реализирано със средства в размер на над 29 млн. още

ecology-and-infrastructure.bg

С над 70 години опит в технологиите по сепариране фирма SWECO обслужва фармацевтичния, химичния, хранително-вкусовия, минералния, хартиения ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Сепариране В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 21


Вило България
... >Wilo - EMUport CORE

Сепариране и транспортиране на твърди частици.
Твърдите частици могат ... още

engineering-review.bg

AUWA Рисайклинг България
... сито MR
Вибрационното сито се използва за сепариране, класифициране, отсяване на едрите фракции, обезпрашаване и ... прахоулавяне, разделяне на течности и твърди частици и сепариране на сухи материали, което е от съществено значение ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Вило България
...

 

Wilo - EMUport CORE
Сепариране и транспортиране на твърди частици.
Твърдите частици могат ... още

engineering-review.bg

КЦМ Технолоджи
... на цинк и олово, цинкови сплави SGG и ZAMAC, сепариране твърдо/течно, оборотни водо охлаждащи цикли, цинков сулфат марка ... още

engineering-review.bg

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в инсталации ... от Herbold Meckesheim наистина се отплаща. Конвенционалните цистерни за сепариране останаха в миналото. Новите съоръжения осигуряват по-дълъг период ... още

ecology-and-infrastructure.bg

HERBOLD Meckesheim
"РЕЦИКЛИРАНЕ ИЗПИРАНЕ | СЕПАРИРАНЕ | СУШЕНЕ КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ „Инвестицията ни в инсталации ... от Herbold Meckesheim наистина се отплаща. Конвенционалните цистерни за сепариране останаха в миналото. Новите съоръжения осигуряват по-дълъг период ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Umvelttechnik & Recycling
... България С над 70 години опит в технологиите по сепариране фирма SWECO обслужва фармацевтичния, химичния, хранително-вкусовия, ... много други отрасли с пълна гама оборудване за сепариране, оразмеряване и смилане. Сред акцентите в портфолиото ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ
... тежки материали;За един или няколко паралелни процеса на сепариране •в един сепаратор SWECO могат да бъдат интегрирани до ... 4 сита;•възможност за едновременно сепариране на изходния материал на 5 различни фракции; По- ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Сепариране В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4


... и доставка на лабораторни уреди за пробоподготовка (смилане, хомогенизация, сепариране), за термообработка (физически и материални стрес-тестове), за анализ ... още

btcatalogue.bg

... и въвеждане в експлоатация на технологии и инсталации за сепариране, компостиране и рециклиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

... Metso Waste Recycling, въздушни сепаратори Nihot и системи за сепариране на отпадъци BHS. още

btcatalogue.bg

... води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top