НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: Трифазни електромери

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 9

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 9

Сортирай резултатите по: дата | точност... на отчети, съгласно EN50160; • Elnet-MC: Многоканални електромери, обединяващи в един уред до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера. още

energy-review.bg

Electronica 2014
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Electronica 2014 още

engineering-review.bg

... от своя страна биват еднофазни и трифазни. Еднофазни и трифазни индукционни електромери Еднофазните електромери съдържат електромагнит с две намотки. Напрежителната е с ... още

energy-review.bg

... и анализ на параметрите на електрическата мрежа посредством електромери и енергийни анализатори. Предоставяме на нашите клиенти както ... на СТИМАР са многоканалните електромери Elnet-MC, които обединяват в едно до 12 трифазни или до 36 еднофазни ... още

energy-review.bg

Electronica 2012
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Electronica 2012 още

engineering-review.bg

Разходомери за течности и газове
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Разходомери за течности и газове още

engineering-review.bg

Интегрални схеми за интелигентни енергийни мрежи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интегрални схеми за интелигентни енергийни мрежи още

engineering-review.bg

... (за няколко ms) включват ограничителен дросел. Интелигентните електромери вече масово навлизат в класическите мрежи. Освен като ... най-добре е и привидна. Съществуват еднофазни и трифазни разновидности, задължително снабдени с дисплей (практически винаги ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Трифазни електромери В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 5


Стимар
... на отчети, съгласно EN50160; • Elnet-MC: Многоканални електромери, обединяващи в един уред до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера. още

energy-review.bg

Стимар
... електромери тип Elnet-MC ElNet-MC са специално разработени да измерват ел. параметрите както в еднофазни, така и в трифазни ... мрежи. Те обединяват в един уред до 12 трифазни или до 36 еднофазни електромера ... още

energy-review.bg

ИНТЕРКОМПЛЕКС
... предплатена енергия PAFAL GRUPA APATOR Полша Едно- и трифазни електромери: - индукционни - статични: - с механичен ... GRASSLIN GmbH Германия Тарифни часовници за електромери Универсални часовникови прекъсвачи Светоконтролни прекъсвачи Стълбищни ... още

energy-review.bg

Индустриална Автоматика
електромери, релета за DIN-релса, с MID сертификат, от 17. ... за следене на напрежение/ток, моно-/трифазни, от 57 лв. без ДДС Електромери от 32 до 6000 А от 77 ... още

engineering-review.bg

Индустриална Автоматика
ЕЛЕКТРОМЕРИ РЕЛЕТА заDIN-релса, с MID сертификат, от 17,5мм ... Релета за следене на напрежение/ток, моно-/трифазни, от 57лв. без ДДС Електромери от 32 до 6000А Официален представител за ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Трифазни електромери В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... системи за управление по технологията LonWorks; статични еднофазни и трифазни електромери; средства за дистанционно четене показанията на електромерите и обработка ... още

btcatalogue.bg

... до 63A. Дефектнотокови Fi защити - монофазни и трифазни, номинален ток 10, 16, 25, 40, ... трансформатори, честотомери, ватметри, волтметри, амперметри, редови контролни електромери; Часовници - електронни и електромеханични, часовникови уредби, импулсни ... още

btcatalogue.bg

... . НЕПРЕКЪСВАЕМИ ТОКОЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА: * Монофазни и трифазни непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) от 350VA ... и контактори, стълбищни автомати, фоторелета, таймери, електромери за контролно измерване, амперметри и волтметри, ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top