НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: адсорбция

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 13

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 13

Сортирай резултатите по: дата | точностГазоочистване в индустрията
Материалът разглежда основните методи за пречистване на генерираните от различни промишлени предприятия емисии на газообразни замърсители и прахови частици, които осигуряват постигане на нормативно определените допустими концентрации още

ecology-and-infrastructure.bg

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост
... води в керамичната промишленост включват хомогенизация, аерация, утаяване, филтриране, адсорбция с активен въглен, химическо утаяване, коагулация и флокулация, йонообмен ... още

engineering-review.bg

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци
Инфилтратът се дефинира като водата, която е встъпила в контакт с отпадъците, съхранявани в депо. Получава се основно в резултат на проникването на дъждовна вода в още

ecology-and-infrastructure.bg

... 7 дена. Принципът им на работа се основава на адсорбция на радон върху активната повърхност на въглена. След ... експозиция са малки, тъй като активният въглен позволява непрекъсната адсорбция и десорбция на газа. Използването на дифузионна бариера ... още

energy-review.bg

... за захранване. По време на т. нар. процес на адсорбция топлообменникът адсорбира значителни количества пара от изпарителя и я ... още

energy-review.bg

... . Принципът й на действие се състои в термодинамичен цикъл адсорбция-десорбция. По време на слънцегреене соларната радиация загрява зеолита ... още

energy-review.bg

Специфики на адсорбционните методиOпазването на околната среда от замърсяване и борбата с климатичните промени са едни от най-дискутираните въпроси в последните години. Редица са предприетите мерки още

ecology-and-infrastructure.bg

... стойности на сорбинната крива на Лангмур; време за адсорбция на реагента; време за десорбция на реагента; влажност ... метаноотдването. След нагнетяването на реагента стартира процес на адсорбция във въглищния пласт. По предварително изучени в лабораторни ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА адсорбция В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА адсорбция В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top