НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: азот

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 99

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 28

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 99

Сортирай резултатите по: дата | точност... от високотемпературен свръхпроводящ материал (HTS), се охлаждат с течен азот при около 77 K, така че съпротивлението е пренебрежимо ... системи и спадане на разходите за производство на течен азот. Друг важен фактор е напредъкът в изработката на HTS ... още

energy-review.bg

Келдал апарати - определяне на азот във води
... широко приет и намира редица приложения – за определяне на азот във води, отпадъчни води, утайки ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... емисиите на азотни оксиди, поради по-ниското съдържание на азот в нея. Предварителна обработка на биомасата Най-често срещаните ... още

energy-review.bg

... са замърсени основно с органични и хранителни вещества (предимно азот и фосфор). От това следва, че значителна част от ... още

energy-review.bg

Енергийно ефективни технологии от Евромаркет Компресорс
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Енергийно ефективни технологии от Евромаркет Компресорс още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: СИАД България - фактор в развитието на българската индустрия още

engineering-review.bg

Мониторинг на води в пречиствателни станции
Eвропейското и националното законодателство включват насоки за избора на подходяща методология и честота на мониторинга на води в пречиствателни станции. За качеството на третираните води се още

ecology-and-infrastructure.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: СИАД България откри нова високотехнологична пълначна станция за технически газове още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА азот В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 28


ЛД
... и изграждане на комплексни инсталации
за производство на азот и кислород

ГЕНЕРАТОРИ ЗА ... АЗОТ И КИСЛОРОД

АЗОТЕН ГЕНЕРАТОРоще

engineering-review.bg

ЛД
... p>1.Източник на азот: бутилки под налягане, генератор на азот, съд с течен азот
2.Компресор ...
3.Линия за транспорт на азот под високо налягане
4.Панел ... br />8.Система за измерване консумацията на азот

www ... още

engineering-review.bg

Медицинска Техника Инженеринг

Dumas - анализатори за азот, протеини

Окислителна стабилност

Kjeldahl - дестилационни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Евромаркет Груп
... чилъри, водоохладителни кули, дизел генератори, кислород и азот генератори. Сред марките, представяни от дружеството, са ... металургията, фармацията, електрониката и др. Наличието на азот генератор в едно предприятие гарантира независимост, спестява ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... опакованите продукти. Друго приложение е шоковото замразяване чрез втечнен азот (- 196 °С), вместо бавното такова посредством фризери ... банкиране в криогенни съдове и охлаждане с течен азот. Компанията работи усилено и в посока приложение на ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... газове, произвеждани и използвани за индустриални цели, са азот, кислород и аргон (трите компонента с най-висока ... в защитна среда, шоково замразяване на хранителни продукти чрез азот, биологично пречистване на отпадни води (напр. локални ... още

engineering-review.bg

Сименс, направление Сградни технологии
... HFC 227ea (FM 200);
- натурални агенти: въглероден двуокис, азот, аргон;
- газ/вода комбинирано решение;
- водна мъгла ... още

engineering-review.bg

Мойсбургер
... съответните аксесоари за тях. Газовите пружини са напълнени с азот и отговарят на най-строгите изисквания за качество и ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА азот В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... и оборудване за компресиран въздух, дизел генератори, генератори за азот и кислород, водоохладителни кули и чилъри. Дружеството предлага още ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top