НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: верификация

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 28

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 17

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 28

Сортирай резултатите по: дата | точност... първоначално генерираното количество енергия. Силициевите датчици са подходящи за верификация на мощността на PV централата при стандартни тестови условия ... още

energy-review.bg

... на влагосъдържанието на определено място в газопровода или за верификация на измерените стойности от непрекъснато работещите анализатори. При автоматизираните ... още

energy-review.bg

Рефран ЕООД изгради хоризонтален стенд за тестване на строителни продукти в ГДПБЗН – МВР
... изработения от нея отново по европейска програма Стенд за верификация на моделни изследвания на топлинни процеси в ХТМУ в ... още

energy-review.bg

... който определя изискванията към органи за валидация и верификация на парникови газове, приложими при акредитацията или ... елементи – кредити, технологии, оборудване и др. Верификация и регистриране на въглеродни кредити За сертифицирането на организации ... още

energy-review.bg

... Дни на отворените врати. Национално и международно сътрудничество За верификация на резултатите редовно се организират междуведомствени сравнителни изследвания в ... още

energy-review.bg

... представи ново решение за алармен мониторинг с HD видео верификация още

tech-dom.com

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интернет базирани системи за проверка и калибриране на средства за измерване още

engineering-review.bg

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064
Bсе повече частни и публични организации в глобален мащабен въвеждат постоянен контрол и мониторинг на парниковите си емисии (или т. нар. още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА верификация В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 17


Данфосс, Системи за отопление
...

приложение за

управление,

верификация на

функционалността

на място, отчитане ... още

tech-dom.com

Бюро Веритас Варна
... одитори, за водещи одитори, за запознаване със стандартите • GHG - верификация и валидация на търговски емисии (парникови газове) ISO 14001 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон КЧТ
... СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ – ФАЗА III LRQA предлага верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове, изготвени ... и квалифицирани верификатори, които следват установените вече традиции за верификация на годишни доклади в рамките на Фаза I и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg

Ехнатон Ко.
... 2 DataMatrix и 2 х1D кодове, всички стандарти за верификация и валидиране, което го прави приложим при задачи за ... още

engineering-review.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА верификация В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... и биокомпоненти за горива. Безразрушителен, разрушителен контрол и вибродиагностика. Верификация на емисии. Екологична лаборатория. Услуги по ЗБР. още

energyinfo.bg

LRQA извършва сертификация и верификация по различни международни и национални стандарти и схеми. Сертификацията ... още

btcatalogue.bg

... , техническо чертане, 3D асемблиране, анализ, симулация, CNC програмиране и верификация, за да бъдем на върха на вълната с най ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top