НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: верификация

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 28

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 17

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 28

Сортирай резултатите по: дата | точност... първоначално генерираното количество енергия. Силициевите датчици са подходящи за верификация на мощността на PV централата при стандартни тестови условия ... още

energy-review.bg

... на влагосъдържанието на определено място в газопровода или за верификация на измерените стойности от непрекъснато работещите анализатори. При автоматизираните ... още

energy-review.bg

Рефран ЕООД изгради хоризонтален стенд за тестване на строителни продукти в ГДПБЗН – МВР
... изработения от нея отново по европейска програма Стенд за верификация на моделни изследвания на топлинни процеси в ХТМУ в ... още

energy-review.bg

... който определя изискванията към органи за валидация и верификация на парникови газове, приложими при акредитацията или ... елементи – кредити, технологии, оборудване и др. Верификация и регистриране на въглеродни кредити За сертифицирането на организации ... още

energy-review.bg

... Дни на отворените врати. Национално и международно сътрудничество За верификация на резултатите редовно се организират междуведомствени сравнителни изследвания в ... още

energy-review.bg

... представи ново решение за алармен мониторинг с HD видео верификация още

tech-dom.com

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интернет базирани системи за проверка и калибриране на средства за измерване още

engineering-review.bg

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064
Bсе повече частни и публични организации в глобален мащабен въвеждат постоянен контрол и мониторинг на парниковите си емисии (или т. нар. още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА верификация В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 17


Данфосс, Системи за отопление
...

приложение за

управление,

верификация на

функционалността

на място, отчитане ... още

tech-dom.com

Бюро Веритас Варна
... одитори, за водещи одитори, за запознаване със стандартите • GHG - верификация и валидация на търговски емисии (парникови газове) ISO 14001 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон КЧТ
... СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ – ФАЗА III LRQA предлага верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове, изготвени ... и квалифицирани верификатори, които следват установените вече традиции за верификация на годишни доклади в рамките на Фаза I и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg

Ехнатон Ко.
... 2 DataMatrix и 2 х1D кодове, всички стандарти за верификация и валидиране, което го прави приложим при задачи за ... още

engineering-review.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg

ЕЕС - Енергийно Ефективни Системи
... ; Енергийни измервания, изпитване и анализ на консумацията; Мониторинг и верификация на икономията на енергия; Обучение на енергийни мениджъри; Организиране ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА верификация В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... и биокомпоненти за горива. Безразрушителен, разрушителен контрол и вибродиагностика. Верификация на емисии. Екологична лаборатория. Услуги по ЗБР. още

energyinfo.bg

LRQA извършва сертификация и верификация по различни международни и национални стандарти и схеми. Сертификацията ... още

btcatalogue.bg

... , техническо чертане, 3D асемблиране, анализ, симулация, CNC програмиране и верификация, за да бъдем на върха на вълната с най ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top