НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: водород

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 97

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 97

Сортирай резултатите по: дата | точност... успява да увеличи ефективността на процеса на получаване на водород чрез разделянето на вода с помощта на слънчева енергия ... светлина върху него, на предната му страна се отделя водород, а на задната – кислород. В случая с изследвания монолитен ... още

energy-review.bg

... на стъкло и цимент, за термохимично получаване на водород, електролиза на пара, реформинг на метан, в ... необходима в нефтохимическата индустрия, стоманопроизводството и получаването на водород, който намира приложение за синтез на амоняк и ... още

energy-review.bg

... се състои от въглероден електрод, служещ за съхранението на водород, и горивна клетка с обратно действие (реверсивна) за ... батерия с електрод от метална сплав за съхранение на водород, но реверсивността и възможността за презареждане са прекалено ... още

energy-review.bg

... това възпрепятства широкото му използване като гориво. Обикновено водород се произвежда чрез процес на електролиза, при който ... каквато е практиката при някои автобуси, движещи се на водород например”, обяснява Сами Вербрюген, професор в катедрата по ... още

energy-review.bg

... съдържа примеси като оксиди, шлака и нежелани газове, например водород. Това налага прилагането на обезгазяване и флотация. В ... на повърхността на стопилката. По този начин съдържанието на водород постепенно намалява с времето до желаното ниво. Според ... още

energy-review.bg

Защитни газове за заваряване
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Защитни газове за заваряване още

engineering-review.bg

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Hoval участва в изграждането на първата енергийно независима многофамилна къща още

tech-dom.com

... и sp2 електронни конфигурации на връзката и съдържанието на водород. По принцип DLC филмите с по-високи sp3/sp2 ... до по-малко от 1 mm. Освен въглерод и водород, към DLC покритията могат да бъдат добавени азотни, силициеви ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА водород В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8


СИАД България
... най-висока концентрация в атмосферния въздух), въглероден диоксид, ацетилен, водород, хелий и др. В практиката техническите газове се прилагат ... още

engineering-review.bg

СДС Сървиз
... първият в света газхроматограф, който измерва природен газ, водород и кислород в съответствие със стандартите за търговско мерене ... (висша калорична стойност и стандартна плътност) и измерва водород до 5%, като използва единствено хелий за буферен газ ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... Синтетичните защитни атмосфери, произведени чрез смесване на азот с водород, метанол, метан и пропан, са валидна алтернатива на ... протичането на тази смес през катализаторния слой се произвеждат водород, въглероден окис и азот. След разреждане с азот ... още

engineering-review.bg

Сибел
... са причинили значителни щети или скъпи ремонти. ЗАЩО ВОДОРОД? Въглеводородните масла се използват като изолационни течности ... ДОКАЗАНА И ТОЧНА ТЕХНОЛОГИЯ Системата за мониторинг на водород InsuLogix® H включва патентовани технологии на микрочип и ... още

engineering-review.bg

Ханиуел
... др. във вода, както и triple range концентрация на водород, предпазващи скъпо оборудване като котли, турбини и много други ... още

engineering-review.bg

СОЛ България
... за опаковане • Кислород - течен и компресиран • Хелий, аргон, ацетилен, водород • Азот - течен и компресиран • Райски газ • Сух лед Инженерингова ... още

engineering-review.bg

Ер Ликид България
... от 80 държави с 43 600 служители. Кислород, азот, водород и редки газове са в основата на дейността на ... природните ресурси или развиват енергиите на бъдещия ден, като водород, биогорива или фотонна енергия; кислород за приложение в медицински ... още

engineering-review.bg

Сол България
... за опаковане • Кислород - течен и компресиран • Хелий, аргон, ацетилен, водород • Азот - течен и компресиран • Райски газ • Сух лед Инженерингова ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА водород В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top