НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: вторични газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

Сортирай резултатите по: дата | точност... канали между разделящите пластини. Набраздяванията служат както като вторични топлообменни повърхности, така и като механични опори ... системи за авиацията. Използват се за топлообмен между газове, течности или и двете, кондензация, кипене, сублимация ... още

energy-review.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения
... летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни още

ecology-and-infrastructure.bg

... на тръбите на топлообменници, химични реактори, кондензатори, вторични изпарители и абсорбери. Пробивното почистване с висок въртящ ... могат също да се генерират емисии на вредни газове. Онлайн механично почистване Методите за механично почистване на ... още

energy-review.bg

Измервателни трансформатори - част 1
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Измервателни трансформатори - част 1 още

engineering-review.bg

... -биологично третиране спомага за намаляването на количеството парникови газове, отделяни в атмосферата, и влиянието им върху ... бъдат таксувани при депониране. Използване на алтернативни и вторични горива в индустрията Вторичните горива, произвеждани от ... още

energy-review.bg

... фракция, която при изгарянето си образува димни газове. Димните газове се насочват към топлообменник, който извлича топлината ... контрол на емисиите; система за улавяне на пепелта. Вторични продукти и екологични аспекти на термохимичните процеси Чрез ... още

energy-review.bg

... което води до отделяне на миризливи и негорими амонячни газове. Ако въглеродът е относително много, то азотът бързо ... най-често използваните технологии за стабилизиране на първични и вторични утайки от пречиствателните станции за отпадни води, при ... още

energy-review.bg

... газове - въглеродни и серни окиси и др. По-малко вредно влияние за околната среда оказва използването като гориво на вторични ... и газ. Разнообразието от технологии за преработка и вторични продукти позволяват в перспектива изкопаемите въглища да станат ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вторични газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3


Виа Експо
... твърди отпадъци, за третиране на биомаса; първични, вторични и универсални шредери и още много нови решения. ... СОЛВЕър - авангардна технология за обработка на димните газове, повишаваща енергийната ефективност в световен мащаб. Интересен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фламтех
... патентована добавка, която намалява нивата на разпадане на вторични продукти при въглеводородите по време на гасене ( ... , модулни инсталации и оборудване с флуорирани парникови газове. Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в ... още

tech-dom.com

СИАД България
... - Сиад България ЕООД Въведение Използването на индустриални газове намира все по-нарастващо приложение при третирането на ... съединения, придаващи миризма, са от промишлено замърсяване и вторични продукти от процеса на обработка на питейна вода. ... още

ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вторични газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top