НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: вторични газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

Сортирай резултатите по: дата | точност... канали между разделящите пластини. Набраздяванията служат както като вторични топлообменни повърхности, така и като механични опори ... системи за авиацията. Използват се за топлообмен между газове, течности или и двете, кондензация, кипене, сублимация ... още

energy-review.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения
... летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни още

ecology-and-infrastructure.bg

... на тръбите на топлообменници, химични реактори, кондензатори, вторични изпарители и абсорбери. Пробивното почистване с висок въртящ ... могат също да се генерират емисии на вредни газове. Онлайн механично почистване Методите за механично почистване на ... още

energy-review.bg

Измервателни трансформатори - част 1
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Измервателни трансформатори - част 1 още

engineering-review.bg

... -биологично третиране спомага за намаляването на количеството парникови газове, отделяни в атмосферата, и влиянието им върху ... бъдат таксувани при депониране. Използване на алтернативни и вторични горива в индустрията Вторичните горива, произвеждани от ... още

energy-review.bg

... фракция, която при изгарянето си образува димни газове. Димните газове се насочват към топлообменник, който извлича топлината ... контрол на емисиите; система за улавяне на пепелта. Вторични продукти и екологични аспекти на термохимичните процеси Чрез ... още

energy-review.bg

... което води до отделяне на миризливи и негорими амонячни газове. Ако въглеродът е относително много, то азотът бързо ... най-често използваните технологии за стабилизиране на първични и вторични утайки от пречиствателните станции за отпадни води, при ... още

energy-review.bg

... газове - въглеродни и серни окиси и др. По-малко вредно влияние за околната среда оказва използването като гориво на вторични ... и газ. Разнообразието от технологии за преработка и вторични продукти позволяват в перспектива изкопаемите въглища да станат ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вторични газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3


Виа Експо
... твърди отпадъци, за третиране на биомаса; първични, вторични и универсални шредери и още много нови решения. ... СОЛВЕър - авангардна технология за обработка на димните газове, повишаваща енергийната ефективност в световен мащаб. Интересен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фламтех
... патентована добавка, която намалява нивата на разпадане на вторични продукти при въглеводородите по време на гасене ( ... , модулни инсталации и оборудване с флуорирани парникови газове. Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в ... още

tech-dom.com

СИАД България
... - Сиад България ЕООД Въведение Използването на индустриални газове намира все по-нарастващо приложение при третирането на ... съединения, придаващи миризма, са от промишлено замърсяване и вторични продукти от процеса на обработка на питейна вода. ... още

ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вторични газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top