НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: вторични газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 29

Сортирай резултатите по: дата | точност... канали между разделящите пластини. Набраздяванията служат както като вторични топлообменни повърхности, така и като механични опори ... системи за авиацията. Използват се за топлообмен между газове, течности или и двете, кондензация, кипене, сублимация ... още

energy-review.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения
... летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни още

ecology-and-infrastructure.bg

... на тръбите на топлообменници, химични реактори, кондензатори, вторични изпарители и абсорбери. Пробивното почистване с висок въртящ ... могат също да се генерират емисии на вредни газове. Онлайн механично почистване Методите за механично почистване на ... още

energy-review.bg

Измервателни трансформатори - част 1
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Измервателни трансформатори - част 1 още

engineering-review.bg

... -биологично третиране спомага за намаляването на количеството парникови газове, отделяни в атмосферата, и влиянието им върху ... бъдат таксувани при депониране. Използване на алтернативни и вторични горива в индустрията Вторичните горива, произвеждани от ... още

energy-review.bg

... фракция, която при изгарянето си образува димни газове. Димните газове се насочват към топлообменник, който извлича топлината ... контрол на емисиите; система за улавяне на пепелта. Вторични продукти и екологични аспекти на термохимичните процеси Чрез ... още

energy-review.bg

... което води до отделяне на миризливи и негорими амонячни газове. Ако въглеродът е относително много, то азотът бързо ... най-често използваните технологии за стабилизиране на първични и вторични утайки от пречиствателните станции за отпадни води, при ... още

energy-review.bg

... газове - въглеродни и серни окиси и др. По-малко вредно влияние за околната среда оказва използването като гориво на вторични ... и газ. Разнообразието от технологии за преработка и вторични продукти позволяват в перспектива изкопаемите въглища да станат ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вторични газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3


Виа Експо
... твърди отпадъци, за третиране на биомаса; първични, вторични и универсални шредери и още много нови решения. ... СОЛВЕър - авангардна технология за обработка на димните газове, повишаваща енергийната ефективност в световен мащаб. Интересен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фламтех
... патентована добавка, която намалява нивата на разпадане на вторични продукти при въглеводородите по време на гасене ( ... , модулни инсталации и оборудване с флуорирани парникови газове. Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в ... още

tech-dom.com

СИАД България
... - Сиад България ЕООД Въведение Използването на индустриални газове намира все по-нарастващо приложение при третирането на ... съединения, придаващи миризма, са от промишлено замърсяване и вторични продукти от процеса на обработка на питейна вода. ... още

ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вторични газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top