НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: газови станции

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 45

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 13

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 7В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 45

Сортирай резултатите по: дата | точност... и партньорски фирми чрез продажба и сервиз на нафтови, газови, комбинирани и специални горелки до 32 000 kW, както ... и нафта). Двугазовите горелки намират приложение и в пречиствателните станции. още

energy-review.bg

... интерес за работещите в областите: енергетика, газови и петролни компании, електропроектанти, машиностроене, ... метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост, транспортни средства, металообработване и ... още

energy-review.bg

... Основните видове когенерационни системи се основават на парни или газови турбини, бутални двигатели, горивни клетки и ядрена енергия ... при големи реактори е да се изградят няколко станции. Когато се използват в когенерационен режим, електроенергията ... още

energy-review.bg

... торове, в което чрез подмяна на тръбопроводите и помпените станции е постигната 15% повече рециркулация на кондензат. Загуби от ... на саждите и периодично почистване на горивната част. Повечето газови котли изискват малка честота на почистване, но при ... още

energy-review.bg

... Логичното решение е да се продължи поддържането на работни станции с висока мощност под операционното управление на специалистите, ... модел отговаря на основателната загриженост на нефтените и газови компании, като им предлага най-доброто от двете ... още

energy-review.bg

ЕК ще финансира модернизацията на газопреносната мрежа в България
... приоритетен в рамките на инициативата за изграждане на газови връзки в Централна и Югоизточна Европа. Общата ... изпълнение дейности предвиждат модернизация и рехабилитация на компресорни станции у нас, инспекции за установяване състоянието на ... още

energy-review.bg

... гама-фон. Той се измерва в 26 локални мониторингови станции, работещи в непрекъснат режим и разпределени така, че ... торий или негови химически съединения (осветителни тела, мрежички на газови лампи, оптични изделия, ториеви лещи, заваръчни електроди, ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: СИАД България откри нова високотехнологична пълначна станция за технически газове още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови станции В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 13


Виа Експо
... интерес за работещите в областите: енергетика, газови и петролни компании, електропроектанти, машиностроене, ... метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост, транспортни средства, металообработване и ... още

energy-review.bg

СИАД България
... газообразно състояние в газови бутилки под налягане. Пълненето се осъществява в пълначни станции чрез изпомпване на ... пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... оборудване за индустрията - бойлерни станции, комбинирани топлинни, електроенергийни и водоподготвителни станции. Елтрак България ще представи газови генератори CAT. Благоприятното европейско законодателство ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... енергийни решения предимно за индустрията, в това число газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, ... модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, ... още

energy-review.bg

САД С.А. - клон България
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... (CCTV); мобилна и кабелна телефония. Други мрежи: газови, електрически, противопожарни системи. Специални умения и ноу- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А.-клон България КЧТ
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... (CCTV); мобилна и кабелна телефония. Други мрежи: газови, електрически, противопожарни системи. Специални умения и ноу- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... предлага висококачествени енергийни решения за индустрията, включително и газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, ... модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции и конектори. Голям брой изложители, работещи в ... още

engineering-review.bg

Елтрак България
... горива - биогаз, минен и коксов газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, сметищен газ и др. Благоприятното европейско ... позволява осигуряването на топла вода, без да се задвижват газови турбини, чиято ефективност при малки топлинни товари е ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови станции В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 7


... и обслужване на одориращи станции; * Годишен абонамент за поддържане и обслужване на газови инсталации, ГРП и ГРИП ... газообезопасителни инсталации на обекти; * Сервизно обслужване на газови инсталации, котли и повдигателни съоръжения от промишлеността ... още

energyinfo.bg

... Компресорни станции, автоматични газорегулаторни станции , очистни съоръжения. o Компресорни станции за компресиран ... природен газ /КПГ/. Газоснабдяване на обекти с КПГ - газорегулаторни пунктове и инсталации. o Промишлени газови ... още

energyinfo.bg

... климатизация; - газопроводи, газови инсталации и съоръжения; - топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи; - абонатни станции, котелни централи; - ... за хранително-вкусовата промишленост; - метан-станции; - когенератори. При изпълнение на СМР ... още

energyinfo.bg

... линейни задвижки. Нашата гама се допълва от индустриални газови пружини, превключващи компоненти и стоп-контактори. Хидравлика: ... България ООД извършва проектиране и производство на хидравлични станции. Технологии за опазване на околната среда: В ... още

btcatalogue.bg

... газдетектори и оборудване за контрол на токсични и взривоопасни газови концентрации, прахомери, влагомери, пробовземачи за прах, ... налягане, посока и скорост на вятъра), автоматични метеорологични станции, анализатори за масла във води и др. ... още

energyinfo.bg

• Проектиране и изграждане на газови и мазутни горивни инсталации на енергийни обекти • Инженерингова ... и газовия сектор. • Пълен инженеринг в автоматизация на пречиствателни станции за отпадни води. • Производство и асамблиране на микропроцесорни ... още

energyinfo.bg

... монтаж и сервизно обслужване на оборудване за пречиствателни станции. Производство на химически защитени вентилатори и аспирационни системи ... системи за киселини и добавки. Сушилни - газови и електрически за галванични производства. Доставя от водещи ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top