НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: газови станции

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 45

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 13

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 7В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 45

Сортирай резултатите по: дата | точност... и партньорски фирми чрез продажба и сервиз на нафтови, газови, комбинирани и специални горелки до 32 000 kW, както ... и нафта). Двугазовите горелки намират приложение и в пречиствателните станции. още

energy-review.bg

... интерес за работещите в областите: енергетика, газови и петролни компании, електропроектанти, машиностроене, ... метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост, транспортни средства, металообработване и ... още

energy-review.bg

... Основните видове когенерационни системи се основават на парни или газови турбини, бутални двигатели, горивни клетки и ядрена енергия ... при големи реактори е да се изградят няколко станции. Когато се използват в когенерационен режим, електроенергията ... още

energy-review.bg

... торове, в което чрез подмяна на тръбопроводите и помпените станции е постигната 15% повече рециркулация на кондензат. Загуби от ... на саждите и периодично почистване на горивната част. Повечето газови котли изискват малка честота на почистване, но при ... още

energy-review.bg

... Логичното решение е да се продължи поддържането на работни станции с висока мощност под операционното управление на специалистите, ... модел отговаря на основателната загриженост на нефтените и газови компании, като им предлага най-доброто от двете ... още

energy-review.bg

ЕК ще финансира модернизацията на газопреносната мрежа в България
... приоритетен в рамките на инициативата за изграждане на газови връзки в Централна и Югоизточна Европа. Общата ... изпълнение дейности предвиждат модернизация и рехабилитация на компресорни станции у нас, инспекции за установяване състоянието на ... още

energy-review.bg

... гама-фон. Той се измерва в 26 локални мониторингови станции, работещи в непрекъснат режим и разпределени така, че ... торий или негови химически съединения (осветителни тела, мрежички на газови лампи, оптични изделия, ториеви лещи, заваръчни електроди, ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: СИАД България откри нова високотехнологична пълначна станция за технически газове още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови станции В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 13


Виа Експо
... интерес за работещите в областите: енергетика, газови и петролни компании, електропроектанти, машиностроене, ... метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост, транспортни средства, металообработване и ... още

energy-review.bg

СИАД България
... газообразно състояние в газови бутилки под налягане. Пълненето се осъществява в пълначни станции чрез изпомпване на ... пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... оборудване за индустрията - бойлерни станции, комбинирани топлинни, електроенергийни и водоподготвителни станции. Елтрак България ще представи газови генератори CAT. Благоприятното европейско законодателство ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... енергийни решения предимно за индустрията, в това число газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, ... модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, ... още

energy-review.bg

САД С.А. - клон България
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... (CCTV); мобилна и кабелна телефония. Други мрежи: газови, електрически, противопожарни системи. Специални умения и ноу- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А.-клон България КЧТ
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... (CCTV); мобилна и кабелна телефония. Други мрежи: газови, електрически, противопожарни системи. Специални умения и ноу- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... предлага висококачествени енергийни решения за индустрията, включително и газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, ... модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции и конектори. Голям брой изложители, работещи в ... още

engineering-review.bg

Елтрак България
... горива - биогаз, минен и коксов газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, сметищен газ и др. Благоприятното европейско ... позволява осигуряването на топла вода, без да се задвижват газови турбини, чиято ефективност при малки топлинни товари е ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови станции В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 7


... и обслужване на одориращи станции; * Годишен абонамент за поддържане и обслужване на газови инсталации, ГРП и ГРИП ... газообезопасителни инсталации на обекти; * Сервизно обслужване на газови инсталации, котли и повдигателни съоръжения от промишлеността ... още

energyinfo.bg

... Компресорни станции, автоматични газорегулаторни станции , очистни съоръжения. o Компресорни станции за компресиран ... природен газ /КПГ/. Газоснабдяване на обекти с КПГ - газорегулаторни пунктове и инсталации. o Промишлени газови ... още

energyinfo.bg

... климатизация; - газопроводи, газови инсталации и съоръжения; - топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи; - абонатни станции, котелни централи; - ... за хранително-вкусовата промишленост; - метан-станции; - когенератори. При изпълнение на СМР ... още

energyinfo.bg

... линейни задвижки. Нашата гама се допълва от индустриални газови пружини, превключващи компоненти и стоп-контактори. Хидравлика: ... България ООД извършва проектиране и производство на хидравлични станции. Технологии за опазване на околната среда: В ... още

btcatalogue.bg

... газдетектори и оборудване за контрол на токсични и взривоопасни газови концентрации, прахомери, влагомери, пробовземачи за прах, ... налягане, посока и скорост на вятъра), автоматични метеорологични станции, анализатори за масла във води и др. ... още

energyinfo.bg

• Проектиране и изграждане на газови и мазутни горивни инсталации на енергийни обекти • Инженерингова ... и газовия сектор. • Пълен инженеринг в автоматизация на пречиствателни станции за отпадни води. • Производство и асамблиране на микропроцесорни ... още

energyinfo.bg

... монтаж и сервизно обслужване на оборудване за пречиствателни станции. Производство на химически защитени вентилатори и аспирационни системи ... системи за киселини и добавки. Сушилни - газови и електрически за галванични производства. Доставя от водещи ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top