НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: газови станции

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 42

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 12

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 42

Сортирай резултатите по: дата | точност... торове, в което чрез подмяна на тръбопроводите и помпените станции е постигната 15% повече рециркулация на кондензат. Загуби от ... на саждите и периодично почистване на горивната част. Повечето газови котли изискват малка честота на почистване, но при ... още

energy-review.bg

... Логичното решение е да се продължи поддържането на работни станции с висока мощност под операционното управление на специалистите, ... модел отговаря на основателната загриженост на нефтените и газови компании, като им предлага най-доброто от двете ... още

energy-review.bg

ЕК ще финансира модернизацията на газопреносната мрежа в България
... приоритетен в рамките на инициативата за изграждане на газови връзки в Централна и Югоизточна Европа. Общата ... изпълнение дейности предвиждат модернизация и рехабилитация на компресорни станции у нас, инспекции за установяване състоянието на ... още

energy-review.bg

... гама-фон. Той се измерва в 26 локални мониторингови станции, работещи в непрекъснат режим и разпределени така, че ... торий или негови химически съединения (осветителни тела, мрежички на газови лампи, оптични изделия, ториеви лещи, заваръчни електроди, ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: СИАД България откри нова високотехнологична пълначна станция за технически газове още

engineering-review.bg

... на горива и котли, подмяна и реконструкция на абонатни станции и отоплителни инсталации, както и за използване на слънчева ... община, ще доведат до намаляване на емисиите на парникови газови, на разходите за електроенергия и ще подобрят качеството на ... още

energy-review.bg

... предприятия от ХВП, както и в градски пречиствателни станции за отпадъчни води, се внедряват инсталации за производство ... технологични нужди, за зареждане на превозни средства с газови двигатели, в когенерационни инсталации за комбинирано производство ... още

energy-review.bg

... за прилагане на различни технологии, използвани в пречиствателните станции за отпадъчни води например, в нефтената и газова ... Технологията вече се използва в няколко големи нефтени и газови компании по-света, а внедряването й носи потенциални ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови станции В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 12


СИАД България
... газообразно състояние в газови бутилки под налягане. Пълненето се осъществява в пълначни станции чрез изпомпване на ... пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... оборудване за индустрията - бойлерни станции, комбинирани топлинни, електроенергийни и водоподготвителни станции. Елтрак България ще представи газови генератори CAT. Благоприятното европейско законодателство ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... енергийни решения предимно за индустрията, в това число газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, ... модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, ... още

energy-review.bg

САД С.А. - клон България
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... (CCTV); мобилна и кабелна телефония. Други мрежи: газови, електрически, противопожарни системи. Специални умения и ноу- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

САД С.А.-клон България КЧТ
... съоръжения (резервоари за дъждовни води, подемни станции, пречиствателни станции); разделяне на мрежи за отпадъчни води и ... (CCTV); мобилна и кабелна телефония. Други мрежи: газови, електрически, противопожарни системи. Специални умения и ноу- ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... предлага висококачествени енергийни решения за индустрията, включително и газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, ... модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции и конектори. Голям брой изложители, работещи в ... още

engineering-review.bg

Елтрак България
... горива - биогаз, минен и коксов газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, сметищен газ и др. Благоприятното европейско ... позволява осигуряването на топла вода, без да се задвижват газови турбини, чиято ефективност при малки топлинни товари е ... още

energy-review.bg

Прайм Инженеринг
... обработка на твърди отпадъци. В сферата на пречиствателните станции компанията предлага Archimedean (винтови) помпи, екрани, ROOTS ... за преработка на газ и газови инсталации за оползотворяване сметища, помпени станции, биогаз горелки и факли. ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови станции В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 8


... Energy е един от водещите производители на бутални газови двигатели, генераторни и когенераторни модули за генериране на ... биогаз, сметищен газ, минен газ, газ от пречиствателни станции за отпадни води, индустриални газове и др.). Патентованата горивна ... още

btcatalogue.bg

... и обслужване на одориращи станции; * Годишен абонамент за поддържане и обслужване на газови инсталации, ГРП и ГРИП ... газообезопасителни инсталации на обекти; * Сервизно обслужване на газови инсталации, котли и повдигателни съоръжения от промишлеността ... още

energyinfo.bg

... Компресорни станции, автоматични газорегулаторни станции , очистни съоръжения. o Компресорни станции за компресиран ... природен газ /КПГ/. Газоснабдяване на обекти с КПГ - газорегулаторни пунктове и инсталации. o Промишлени газови ... още

energyinfo.bg

... климатизация; - газопроводи, газови инсталации и съоръжения; - топлопроводи, паропроводи, технологични тръбопроводи; - абонатни станции, котелни централи; - ... за хранително-вкусовата промишленост; - метан-станции; - когенератори. При изпълнение на СМР ... още

energyinfo.bg

... газдетектори и оборудване за контрол на токсични и взривоопасни газови концентрации, прахомери, влагомери, пробовземачи за прах, ... налягане, посока и скорост на вятъра), автоматични метеорологични станции, анализатори за масла във води и др. ... още

energyinfo.bg

... и хидравлични къртачи и перфоратори, хидравлични чукове, хидравлични станции; вибрационни трамбовки за почва, пясък камъни и асфалт ... компресори, изсушители и филтри за сгъстен въздух, газови компресори; вакуумни машини за почистване, системи за мокро ... още

btcatalogue.bg

• Проектиране и изграждане на газови и мазутни горивни инсталации на енергийни обекти • Инженерингова ... и газовия сектор. • Пълен инженеринг в автоматизация на пречиствателни станции за отпадни води. • Производство и асамблиране на микропроцесорни ... още

energyinfo.bg

... монтаж и сервизно обслужване на оборудване за пречиствателни станции. Производство на химически защитени вентилатори и аспирационни системи ... системи за киселини и добавки. Сушилни - газови и електрически за галванични производства. Доставя от водещи ... още

btcatalogue.bg

ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top