НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: газов сектор

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 26

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 26

Сортирай резултатите по: дата | точност... е оптимизирането на потреблението на енергия в сградния сектор. За да се постигнат поставените в Протокола от ... решения – пакет хибридна термопомпа, включващ термопомпен агрегат, газов котел и интелигентен контролер, и допълнителна хибридна термопомпа с ... още

energy-review.bg

Ръкавни филтри
Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... на действие Хибридните термопомпи представляват комбинация от високоефективен газов котел и термопомпа въздух-вода. Като хибридни се ... се има предвид, че традиционните решения за жилищния сектор, базирани на изкопаеми горива, се характеризират с ниски ... още

energy-review.bg

Нови възможности за управление на измервателно оборудване в облак-базирани SCADA платформи
Облак-базираните SCADA платформи дават на операторите на комплексно процесно и измервателно оборудване възможността не само да осъществяват отдалечен мониторинг, но и да управляват дистанционно системата през още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Пазарни и технологични тенденции при разходомерите още

engineering-review.bg

... Когато сензорът се изложи на съдържащ водни пари газов поток, хигроскопичният слой адсорбира водата от газовата фаза ... природен газ чрез спектроскопия придобива популярност в промишления сектор, защото устройствата, работещи на този принцип използват ... още

energy-review.bg

КЕВР и Енергийния регулаторен орган на Румъния си сътрудничат в енергийното регулиране
... на Българската независима енергийна борса и компании от електроенергийния сектор у нас. Споразумението между КЕВР и АНРЕ е ... енергийните пазари и тяхното обединяване, изграждането на вертикален газов коридор и общата дейност във връзка с изграждането на ... още

energy-review.bg

... във форума бяха запознати с приоритетите на правителството в сектор “Енергетика”, сред които са гарантиране сигурността на ... значение остава реализацията на Южния газов коридор, както и работата по Вертикалния газов коридор, обобщи министър Петкова. ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газов сектор В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газов сектор В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top