НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: електропреносни мрежи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

Сортирай резултатите по: дата | точност... част от държавите членки от европейските газо- и електропреносни мрежи, и защита на енергийната критична инфраструктура. Кои бяха ... и в съвместни проекти с операторите на преносни мрежи в региона, които целят гарантиране сигурността на електроенергийния ... още

energy-review.bg

Анализатори на електрически мрежи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Анализатори на електрически мрежи още

engineering-review.bg

... въвеждането на дългосрочно, устойчиво решение за междурегионалните електропреносни магистрали (т. нар. супермрежи) и ... основните препятствия пред разработката на интеррегионални водни електропреносни мрежи. Възможно решение на този проблем са ... още

energy-review.bg

... за създаване на съвместно предприятие за изграждане на постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC) в Япония. Очаква се ... „Целта е да се разширят възможностите на съществуващите електропреносни мрежи в Япония, като се обединят опитът на Hitachi в ... още

energy-review.bg

... . Считаме, че развитието в тази област, заедно с интелигентните електропреносни мрежи, е бъдещето на слънчевата енергетика. още

energy-review.bg

... помогне на жителите на региони с ограничен достъп до електропреносни мрежи да съхраняват хранителни продукти и медикаменти, но и да ... още

energy-review.bg

... върху три основни направления: възобновяеми енергийни източници, електропреносни мрежи и технологии за енергийна ефективност, ориентирани към ... . E.ON възнамерява да обнови своите електроразпределителни мрежи на европейските пазари и в Турция, и ... още

energy-review.bg

... се борят с проблеми, свързани със стари и претоварени електропреносни мрежи, ето защо тази тема също е акцент в проблематичния ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА електропреносни мрежи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2


Би Ем Джи
... инфраструктурни, водоснабдителни и канализационни мрежи, Building Design Suite 2013 за сградни ВиК мрежи и Plant Design Suite ... Design 2013 е предназначен за бързо създаване на електропреносни мрежи на база единен параметричен модел, в позната AutoCAD ... още

engineering-review.bg

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
... и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи; •Ново строителство ... по опазване на околната среда; •Електроенергийни мрежи и системи; •Ефективно използване на енергията; ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА електропреносни мрежи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... вода. Монтаж на съоръжения за мониторинг и управление на електропреносни мрежи, отчитане и предаване на данни от метереологични станции. Строително ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top