НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: електропреносни мрежи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 16

Сортирай резултатите по: дата | точност... част от държавите членки от европейските газо- и електропреносни мрежи, и защита на енергийната критична инфраструктура. Кои бяха ... и в съвместни проекти с операторите на преносни мрежи в региона, които целят гарантиране сигурността на електроенергийния ... още

energy-review.bg

Анализатори на електрически мрежи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Анализатори на електрически мрежи още

engineering-review.bg

... въвеждането на дългосрочно, устойчиво решение за междурегионалните електропреносни магистрали (т. нар. супермрежи) и ... основните препятствия пред разработката на интеррегионални водни електропреносни мрежи. Възможно решение на този проблем са ... още

energy-review.bg

... за създаване на съвместно предприятие за изграждане на постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC) в Япония. Очаква се ... „Целта е да се разширят възможностите на съществуващите електропреносни мрежи в Япония, като се обединят опитът на Hitachi в ... още

energy-review.bg

... . Считаме, че развитието в тази област, заедно с интелигентните електропреносни мрежи, е бъдещето на слънчевата енергетика. още

energy-review.bg

... помогне на жителите на региони с ограничен достъп до електропреносни мрежи да съхраняват хранителни продукти и медикаменти, но и да ... още

energy-review.bg

... върху три основни направления: възобновяеми енергийни източници, електропреносни мрежи и технологии за енергийна ефективност, ориентирани към ... . E.ON възнамерява да обнови своите електроразпределителни мрежи на европейските пазари и в Турция, и ... още

energy-review.bg

... се борят с проблеми, свързани със стари и претоварени електропреносни мрежи, ето защо тази тема също е акцент в проблематичния ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА електропреносни мрежи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2


Би Ем Джи
... инфраструктурни, водоснабдителни и канализационни мрежи, Building Design Suite 2013 за сградни ВиК мрежи и Plant Design Suite ... Design 2013 е предназначен за бързо създаване на електропреносни мрежи на база единен параметричен модел, в позната AutoCAD ... още

engineering-review.bg

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
... и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи; •Ново строителство ... по опазване на околната среда; •Електроенергийни мрежи и системи; •Ефективно използване на енергията; ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА електропреносни мрежи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... вода. Монтаж на съоръжения за мониторинг и управление на електропреносни мрежи, отчитане и предаване на данни от метереологични станции. Строително ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top