НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: електропреносни мрежи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 15

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 15

Сортирай резултатите по: дата | точностАнализатори на електрически мрежи
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Анализатори на електрически мрежи още

engineering-review.bg

... въвеждането на дългосрочно, устойчиво решение за междурегионалните електропреносни магистрали (т. нар. супермрежи) и ... основните препятствия пред разработката на интеррегионални водни електропреносни мрежи. Възможно решение на този проблем са ... още

energy-review.bg

... за създаване на съвместно предприятие за изграждане на постояннотокови мрежи високо напрежение (HVDC) в Япония. Очаква се ... „Целта е да се разширят възможностите на съществуващите електропреносни мрежи в Япония, като се обединят опитът на Hitachi в ... още

energy-review.bg

... . Считаме, че развитието в тази област, заедно с интелигентните електропреносни мрежи, е бъдещето на слънчевата енергетика. още

energy-review.bg

... помогне на жителите на региони с ограничен достъп до електропреносни мрежи да съхраняват хранителни продукти и медикаменти, но и да ... още

energy-review.bg

... върху три основни направления: възобновяеми енергийни източници, електропреносни мрежи и технологии за енергийна ефективност, ориентирани към ... . E.ON възнамерява да обнови своите електроразпределителни мрежи на европейските пазари и в Турция, и ... още

energy-review.bg

... се борят с проблеми, свързани със стари и претоварени електропреносни мрежи, ето защо тази тема също е акцент в проблематичния ... още

energy-review.bg

... има предвид, че за разлика от съществуващите електропреносни мрежи, в Smart Grid електроенергията ще се предава ... (Integration of Smart Metering), интелигентни електроразпределителни мрежи (Smart Distribution Network), инфраструктура за обслужване ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА електропреносни мрежи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2


Би Ем Джи
... инфраструктурни, водоснабдителни и канализационни мрежи, Building Design Suite 2013 за сградни ВиК мрежи и Plant Design Suite ... Design 2013 е предназначен за бързо създаване на електропреносни мрежи на база единен параметричен модел, в позната AutoCAD ... още

engineering-review.bg

НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
... и интернационализация в енергийния сектор - електроцентрали, електропреносни, топлофикационни и газоснабдителни системи; •Ново строителство ... по опазване на околната среда; •Електроенергийни мрежи и системи; •Ефективно използване на енергията; ... още

energy-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА електропреносни мрежи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... опитни професионалисти в областта на метеорологията, статистика, ГИС, география, електропреносни мрежи предоставя качествени услуги с помощта на най-модерните налични ... още

btcatalogue.bgВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top