НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: енергийни мрежи

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 105

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 41

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 12В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 105

Сортирай резултатите по: дата | точност... за централно отопление чрез използването на безжични сензорни мрежи – технология за мониторинг и управление експлоатацията на ... област, което може да помогне за откриването на енергийни загуби от топлопроводите под земната повърхност например или ... още

energy-review.bg

... – устойчивост по отношение на околната среда и енергийни спестявания. Потреблението на електроенергия в един център за ... възобновяеми източници към съществуващи базирани на генератори мрежи за повишаване на стабилността и оптимизиране на енергопотока ... още

energy-review.bg

... уреди, чувствителността не се понижава при високи енергийни нива. Електронни дозиметри Електронните дозиметри, носени в ... повърхностни и подземни води, замърсяване на водоснабдителни мрежи и съоръжения, замърсяване на транспортни средства с ... още

energy-review.bg

... инфраструктура и децентрализация, споделяне, цифровизация, интелигентни мрежи и големи данни, последната от които е ... специалисти. Сесията “Интелигентна възобновяема енергия: цифровизация, енергийни облаци и големи данни” ще предостави задълбочен ... още

energy-review.bg

... все по-точни в предсказването на прекъсванията. Комуникационните мрежи за AMI обаче обикновено не са толкова надеждни, ... данни, и нуждата от интеграция на различни разпределени енергийни източници, необходимият обхват и големина на информацията за ... още

energy-review.bg

... сектора, както и интегрирането с други енергийни мрежи. Топлопреносните мрежи от ново поколение са оптимизирани чрез ... нискотемпературното централно отопление и интегрирането с други енергийни мрежи. За целта са необходими подобрения при тръбите ... още

energy-review.bg

... разпределени архитектури, способни динамично да обхванат различни енергийни източници. На преден план излиза потребността от ... дружества обикновено инвестираха в три типа комуникационни мрежи: мрежи с гласова комуникация, позволяваща подаването на ... още

energy-review.bg

... електроенергия за производството на единица продукт. Възможностите за енергийни спестявания обаче не се ограничават само до вътрешното ... различни компании в една индустриална зона или с мрежи за централно жилищно отопление. Пинч анализът намира най ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА енергийни мрежи В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 41


Комикон
... решават следните важни задачи: • оперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством йерархична система от екрани ... Създадени са сервизни екрани с топологията на комуникационните мрежи, на които се показва online комуникационния статус ... още

energy-review.bg

Вайд-Бул
... на всички три нива. Отбелязваме, че интелигентните разпределителни мрежи изискват техника на измерване (клас на точност, честота ... на съответните данни от измерване на енергията; • Подробни енергийни отчети съгл. EN 50160 за документиране и анализ ... още

energy-review.bg

Ритал
... добавиха, че охладителите са проектирани за работа в ел. мрежи с номинални напрежения от 110 до 480 V, което ... , проведени в базата на Audi в Инголщад, Германия, доказват енергийни спестявания от близо 80%", коментира Фридхелм Лох, собственик и ... още

engineering-review.bg

Ехнатон Ко.
... и при ново строителство. Платформата внася прозрачност в енергийните мрежи, като подобрява надеждността и води до значителни икономии. ... на рисковете и проследяване на потенциални възможности за енергийни спестявания на ниво обект и предприятие. още

energy-review.bg

Стимар
... индукционни пещи EPCOS AG, Германия Енергийни анализатори и софтуер за измерване параметрите на електрически мрежи Заповядайте на щанда ни по ... още

energy-review.bg

Ехнатон Ко.
... при ново строителство. Платформата внася прозрачност в енергийните мрежи, подобрявайки надеждността и възможностите за реализиране на икономии. ... рисковете и проследяване на потенциални възможности за енергийни спестявания на ниво обект и предприятие. още

energy-review.bg

Ехнатон Ко.
... икономия на енергия, PowerStruxureФ внася прозрачност в енергийните мрежи, подобрявайки надеждността и водейки до икономии на разходите. ... Вашата инвестиция Световна мрежа на Schneider Electric от енергийни експерти и пълна гама от услуги отговаря на ... още

energy-review.bg

Филкаб
... и електроразпределителната мрежи и нисък растеж на световната икономика, много фирми и домакинства се опитват да оптимизират своите енергийни разходи ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА енергийни мрежи В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 12


... на измерване, контрол и автоматизация на технологични и енергийни параметри и процеси, сред които трансмитери, преобразуватели, ... ; софтуерни системи за мониторинг, контрол и оптимизация на енергийни мрежи; A. Eberle – уреди за измерване, запис и ... още

energyinfo.bg

... електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по ... още

btcatalogue.bg

... Инженерни и търговски дейности и маркетинг. Основни направления: - Енергийни и електрически изследвания и перспективни проучвания – присъединявания; - ... телемеханика на енергийни обекти, В.Ч. и оптични връзки, SCADA системи; - Градски ел. мрежи – КТП и ... още

energyinfo.bg

... всяка сграда и гарантирано намаляват вашите инсталационни, енергийни и оперативни разходи, както и инвестицията в ... в областта на компютърно-комуникационните технологии; за компютърни мрежи; системи за видеонаблюдение; за оптични комуникации; ... още

energyinfo.bg

... охладителни мрежи и системи. Veolia Energy осигурява отопление на 2.4 милиона домакинства, управлява 76.000 енергийни ... инсталации и повече от 450 отоплителни и охладителни мрежи по целия свят. Предлагани ... още

energyinfo.bg

... има значителен принос за осъществяване на най-големите енергийни проекти, както в страната, така и ... • Високоволтови далекопроводи, градски мрежи и подстанции; • Транспортни обекти – пристанища и летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на ... още

energyinfo.bg

... България АД”, „ЕВН България Електроразпределение ЕАД”, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”, VIVACOM, държавни и обществени организации, както и ... . технически изделия за енергетиката и изграждане на електро-енергийни обекти ниско и средно напрежение. “Алекс-ЕК” ... още

energyinfo.bg

... централи; Кабелни захранвания; Въвеждане в експлоатация на енергийни обекти; Ел. монтаж и оборудване на трафопостове; ... и обществени сгради; • Разпределителни шкафове за кабелни мрежи ниско напрежение; • Kомандни шкафове за управление на технологични ... още

energyinfo.bg


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top