НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: защитни газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 27

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 27

Сортирай резултатите по: дата | точностЗащитни лакови покрития за автомобилна електроника – част I
... и термични натоварвания, влага, корозивни вещества и замърсители, вредни газове, мухъл и още

engineering-review.bg

Проектиране на електронни устройства с подобрена искробезопасност
Електронните устройства, предвидени за използване в експлозивни атмосфери, се проектират съгласно действащите стандарти за искробезопасност. Така те не са в състояние да генерират достатъчно топлина или още

engineering-review.bg

... до прегряване, ако през тръбите преминават много горещи газове. Нарушенията на потока могат да доведат до ударни ... тефлон и др., които са инертни към повечето химикали. Защитни покрития Нанасянето на защитно покритие върху конструкционния материал на ... още

energy-review.bg

Защитни газове за заваряване
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Защитни газове за заваряване още

engineering-review.bg

... качествен контролер с добър софтуер, който изпълнява и защитни функции, съществено би могло да удължи живота на ... много големи пренапрежения отделените при изпарението на диелектрика газове могат да създадат доста голямо вътрешно налягане, вследствие ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: СИАД България: Сред водещите приложения на техническите газове е обработката на метали още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Газови смеси за промишлеността още

engineering-review.bg

... . Той е един от най-тежките газове, като плътността му е 5 пъти ... спазване на всички изисквания за пренасяне на газове под налягане. Препоръчва се външно съхраняване ... с елегаз трябва да се работи със защитни облекла, ръкавици, предпазни чорапи на обувките ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА защитни газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 2


Сиад България
... заваръчните технологии, СИАД осигурява на клиентите широк диапазон защитни газове STARGONТ, чрез които се постига: •повишаване на ... скорост и висока температура. Употребата на технически газове или газови смеси и тяхното развитие позволиха ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... са защитните и контролирани атмосфери. Като доставчик на газове за защитни атмосфери - азот, аргон, хелий, водород, амоняк ... алтернатива на атмосферите, произвеждани на място Синтетичните защитни атмосфери, произведени чрез смесване на азот с водород ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА защитни газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... на рискови субстанции като лесно възпламеними течности, газове и прахове. BERNARD CONTROLS, Франция - автоматизация ... механизми и инструменти. Търговски партньори: INTERTEC HESS - защитни КИП шкафове за полево оборудване, кабинети. Anrisu Corporation ... още

btcatalogue.bg

... горивни процесии и контрол на димни газове, лични предпазни средства - маски, филтри, специални защитни облекла, изолиращи апарати, пожарникарски облекла, каски ... още

btcatalogue.bg

... помещение: Стационарни системи за измерване на концентрация на газове и пари във въздуха, Портативни уреди – газ ... , зрителни и слухови органи – дихателни апарати и др., Защитни облекла – химическа защита, Уреди за сигнализация и визуално наблюдение ... още

btcatalogue.bg

Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top