НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: измерване

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 691

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 579

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 81В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 691

Сортирай резултатите по: дата | точностИзмерване на осветеност
Често проектантите, техните клиенти или потенциални наематели на пространство искат да проверят точността на изчисленото ниво осветеност спрямо това, което действително е налично в пространството още

engineering-review.bg

... условия. Топлинната защита може да бъде пълна чрез директно измерване на температурата със сензори и функция за прегряване, ... сензори трябва да се поставят на подходящо място за измерване на температурата на охлаждащата течност. Защита от дисбаланс ... още

energy-review.bg

... гориво. Това до голяма степен се постига чрез автоматизираното измерване на концентрацията на кислород в димните газове. В зависимост ... още

energy-review.bg

... с балансирани термични характеристики и технология за прецизно измерване на позицията имат съществени предимства. Определяне на ... ). Следващият фактор е изборът на оборудване за измерване на енергопотреблението. При определянето на енергийния профил на ... още

energy-review.bg

... фактори. Други съображения от водещо значение включват точност при измерване, гъвкавост при експлоатация, ефективност и изисквания за поддръжка. В ... още

energy-review.bg

... в палети и ще се насочват към съоръжение за измерване и освобождаване от регулаторен контрол. На 6 март т ... още

energy-review.bg

... секция ще бъдат теми като обещаващи цифрови системи за измерване и контрол, възможности за съкращаване на разходите за една ... още

energy-review.bg

... радиационната защита. Акцент бе поставен върху уреда за непрекъснато измерване на концентрацията на бор BM 501, чийто работен принцип ... и определяне на мощността на дозата в точката на измерване в реално време. Денят завърши с представяне на програма ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измерване В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 579


Стимар
... и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

още

engineering-review.bg

АС-ДС
...

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко ... още

engineering-review.bg

АС-ДС
...

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко ... още

engineering-review.bg

Перун - Пеню Йорданов
... >ПРЕЦИЗНИ ИНДУКТИВНИ И МАГНИТОСТРИКЦИОННИ СЕНЗОРИ ЗА
ИЗМЕРВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И СКОРОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА
още

engineering-review.bg

Стимар
... мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи


още

engineering-review.bg

LEM International
...
работа, а добрите характеристики
гарантират точност на измерване
в широк температурен диапазон от
- 4 0 ... още

engineering-review.bg

Брайт Инженеринг
... кислород ZIRKOR от SICK –
надеждно измерване при тежки процесни условия

измерване дори при високи температури.

< ... още

engineering-review.bg

Симплекс
... по Модбъс с електронни модули на Siemens за измерване на тегло, позволявайки работа в сертифициран търговски ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измерване В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 81


Измерване и дозиране на количества течности, газове и пара. Измерване и контрол на ниво на течни и насипни материали. още

btcatalogue.bg

Измерване на топлинна енергия, разход и услугата топлинно счетоводство; топломери; ... още

btcatalogue.bg

Измерване/контрол на параметри на работната и околна среда. Оценка ... още

btcatalogue.bg

... , отличаващи се с надеждна конструкция и точно измерване на обемните разходи при малка загуба на налягане ... разходомери Delta G10 - G650 с диапазон на измерване от 16 до 1000 м3/ч, в чието ... /TZ G65 - G6500 с диапазон на измерване от 100 до 10000 м3/ч за ... още

energyinfo.bg

... водеща международна компания, произвеждаща уреди за контрол, измерване и регулиране на поток, налягане, ниво и ... • Механични и оптични оборотомери • Уреди за измерване на налягане • Уреди за измерване на осветеност - луксметри • Шумомери • рН ... още

energyinfo.bg

... висока динамика на управление. Контролно-измервателна техника: - Измерване на налягане; - Измерване на ниво; - Измерване на разход. Регулираща техника: - Регулиращи и ON ... още

energyinfo.bg

... оборудване за информационни технологии и офис оборудване; устройства за измерване, контрол, управление и лабораторно приложение; ръчни електроинструменти; ... подобни уреди за целите на етикетирането им; Измерване на излъчения във въздуха шум от машини, ... още

btcatalogue.bg

... . Сървър за мониторинг, архивиране и анализ. • Измерване и анализ количествени и качествени параметри на електропотреблението на ... фирми: преносими анализатори - FLUKE, SATEC; измерване запис и анализ на резултатите; препоръки за намаляване ... още

btcatalogue.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top