НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: кондензация

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 67

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 9

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 67

Сортирай резултатите по: дата | точност... се за топлообмен между газове, течности или и двете, кондензация, кипене, сублимация или съхранение на топлинна енергия с висока ... още

energy-review.bg

... поглъща голямо количество енергия, която се отделя при кондензация. • температурата на кипене на една течност се ... термопомпи работят на принципа на последователно изпарение и кондензация на хладилен агент. Основните им компоненти включват изпарител ... още

energy-review.bg

... , съдържаща борна киселина, се подава в колона за фракционна кондензация с частично отделяне. В нея киселината се концентрира чрез ... още

energy-review.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения
За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни още

ecology-and-infrastructure.bg

Ограничаване на конденз в шкафове за електроапаратура
За подобряване защитата на компоненти и уреди от конденз е необходимо ново, всеобхватно решение — ефективно, нескъпо и такова, което да може да се прилага в още

engineering-review.bg

... , съдържащ хладилен агент, се създава термодинамичен цикъл чрез изпарение, кондензация, свиване и разширение, който води до повишаване на температурата ... още

energy-review.bg

... газове при температури над точката на оросяване чрез капилярна кондензация, след което ги връщат в питателната вода. Тъй като ... още

energy-review.bg

... . Поставянето им на повърхности, върху които протича процес на кондензация, трябва да се избягва. За някои видове отпадъци (особено ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА кондензация В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 9


Ховал Акциенгезелшафт - клон България
... >

Обикновената вентилация може да доведе до кондензация, прекалено количество влага и високи нива на въглероден диоксид ... още

tech-dom.com

Глобал - Тест
... , напр. за автоматично изчисляване на температурата на изпарение и кондензация, измерване на дебит във въздуховоди и при вентилационни решетки ... още

engineering-review.bg

Ехнатон Ко.
... могат да се използват в среда с висока влажност, кондензация и температура. Поради високата химическа устойчивост на използваните материали ... още

engineering-review.bg

Ховал Акциенгезелшафт - клон България
... високо и ниско температурен кръг създават идеални условия за кондензация и така увеличава извличането на енергия от димните газове ... още

tech-dom.com

Ехнатон Ko.
... , могат да се използват в среда с висока влажност, кондензация и температура. Поради високата химическа устойчивост на използваните материали ... още

engineering-review.bg

Ехнатон Ko.
... могат да се използват в среда с висока влажност, кондензация и температура. Поради високата химическа устойчивост на използваните материали ... още

engineering-review.bg

Сименс , направление Сградни технологии
... при отваряне на врата или прозорец, предотвратяване образуването на кондензация, следене на степента на замърсеност на филтри, добавяне на ... още

engineering-review.bg

Висман
... кондензационни котли е природният газ.

Температурата на кондензация, в зависимост от съдържанието на CO2, при природния ... максимумът на ефективност.

Фиг. 3: Температура на кондензация в зависимост от съдържанието на CO2. (източник: www. ... още

tech-dom.com


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА кондензация В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top