НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: механично пречистване на отпадъчни води

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 14

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 14

Сортирай резултатите по: дата | точност... твърди горива. Твърдото гориво, получено при механично-биологично третиране на твърди отпадъци, се нарича RDF (Refuse ... отпадъци, оборска тор и утайки от пречистване на битови отпадъчни води в локални инсталации. Сортираните еднородни отпадъци с ... още

energy-review.bg

... утайки от отпадъчни води и други. Биоотпадъците се подразделят на зелени и ... пречистване от въглеродния диоксид) като заместител на природния газ за производство на ... суровината се подлага на предварително механично третиране (сортиране, сепариране, ... още

energy-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Индустриални отпадъчни води – методи за обработка още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Помпи за отпадни води още

engineering-review.bg

Проведе се Вода София 2013
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Проведе се Вода София 2013 още

engineering-review.bg

Интервю с Сава Савов, управител на ВиК Русе
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интервю с Сава Савов, управител на ВиК Русе още

engineering-review.bg

Продукти и решения за химическата промишленост
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Продукти и решения за химическата промишленост още

engineering-review.bg

Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Изграждане на ПСОВ в басейна на р. Марица още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА механично пречистване на отпадъчни води В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 1


Короза Карат
... AS-ANAcomb са подходящи за пречистване на комунално-битови

отпадъчни води от големи обекти като вилни ... на количеството на втичащите се

отпадъчни води [А], битово-фекалните отпадъчни води от обекта встъпват в пространството за механично ... още

tech-dom.comНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА механично пречистване на отпадъчни води В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... на пречиствателни станции “БИОТАЛ”, предназначени за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на ... преди всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top