НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: минно оборудване

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 36

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 15

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 36

Сортирай резултатите по: дата | точност... възможно по-ефективни. Какво включва определението ТМО? Тежкото минно оборудване (ТМО) включва роторни и кофововерижни багери, насипообразуватели ... за открити рудници и рехабилитация на тежко минно оборудване, складови стопанства за насипни товари и др ... още

energy-review.bg

За керамичната индустрия предлагаме висококачествени транспортни ленти съобразени със спецификата на производството
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: За керамичната индустрия предлагаме висококачествени транспортни ленти съобразени със спецификата на производството още

engineering-review.bg

... на съоръжения и оборудване за компенсиране на реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на Мини Марица- ... по компенсиране на реактивната мощност на тежкото минно оборудване предприятието е избрало Siemens България. “Компенсирането ... още

energy-review.bg

... БЕА Балкан достави, монтира и пусна в експлоатация електротехническо оборудване за нов многокофов роторен багер К400.1 на чешката ... още

energy-review.bg

... С оглед на дейността си, компанията разполага с тежко минно оборудване (ТМО), което включва роторни и верижни багери, ... компанията се стреми към поетапна рехабилитация на действащото оборудване. Проектът за рехабилитация на машините на рудник ... още

energy-review.bg

... активно в екипите по изграждане на тежкото минно оборудване, по въвеждането на най-новите технологични системи ... значителни инвестиции. Необходимо е обновяване на тежкото минно оборудване, на спомагателната механизация, на съпътстващия основната дейност ... още

energy-review.bg

... и въртящ момент точно към изискванията на съответното оборудване. Задвижванията с променлива скорост в промишления сектор са ... в енергоемките индустрии, като производство на цимент, метали, минно дело, нефт и газ, производство на електроенергия, както ... още

energy-review.bg

инж. Андон Андонов: „Мини Марица-изток” са гарант за стабилността на енергийната система
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: инж. Андон Андонов: „Мини Марица-изток” са гарант за стабилността на енергийната система още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА минно оборудване В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 15


Енергоремонт Холдинг
... оптимизацията на пълната гама енергетично, топлофикационно, газово-нефтено и минно оборудване и съоръжения" София 1408, ул. Димитър Манов 10, Административна ... още

energy-review.bg

Актемиум БЕА Балкан
... по-ефективни. Какво включва определението ТМО? Тежкото минно оборудване (ТМО) включва роторни и кофововерижни багери, насипообразуватели ... за открити рудници и рехабилитация на тежко минно оборудване, складови стопанства за насипни товари и др ... още

energy-review.bg

Metso

Водещ в световен мащаб доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната, рециклиращата и керамичната индустрии ... още

engineering-review.bg

РИТАЛ
... С оглед на дейността си, компанията разполага с тежко минно оборудване (ТМО), което включва роторни и верижни багери, ... компанията се стреми към поетапна рехабилитация на действащото оборудване. Проектът за рехабилитация на машините на рудник ... още

energy-review.bg

АКТЕМИУМ БЕА БАЛКАН
Актемиум БЕА Балкан инсталира КРУ за тежко минно оборудване в Мини Марица - Изток Актемиум БЕА Балкан достави, монтира ... и пусна в експлоатация електротехническо оборудване за нов многокофов роторен багер К400.1 на чешката ... още

energy-review.bg

ИПО
... метали с груба или окончателна механична обработка. Надеждното оборудване намира широко приложение при машини и съоръжения в различни ... от ИПО, са резервни части и екипировка за минно и флотационно оборудване, също така и висококачествени зъби, корони и ... още

engineering-review.bg

Метсо Минералс
... Водещ в световен мащаб доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии.Трошене ... още

engineering-review.bg

Херц България
... челно заваряване на тръби и фитинги с пълно оборудване и модулна система на автоматизиране

Основното ... обектите, където е използвано оборудване на ХЕРЦ: Тунели на Метрополитен София, Промишлените сгради на Минно-Обогатителен комплекс “АСАРЕЛ- ... още

tech-dom.com


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА минно оборудване В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4


... съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища: - Тежко минно оборудване: роторни и кофово-верижни багери, багери от типа ... - Диспечерски пунктове и системи за автоматизация. - Токозахранващи уредби. - Оборудване за електрически централи. още

energyinfo.bg

... съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища: - Тежко минно оборудване: роторни и кофово-верижни багери, багери от типа ... енергийни уредби, кабелни системи, комуникационно и мрежово оборудване, измервателна и контролна техника, КИПиА. още

btcatalogue.bg

... . ИПО ООД е и производител на минно-обогатително оборудване. Чрез центробежно или класическо леене се ... месинг. Произведените елементи намират приложение в минната, минно-обогатителната, строителната, пътно-строителната индустрия, селското стопанство ... още

btcatalogue.bg

... областта на решенията за управление и контрол на процеси, оборудване и обслужване, което от своя страна води до ... нефтопродукти, обработка на метали, изследователски проучвания, минерали и минно дело. Инсталирани са над 28 000 системи над 7500 ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top