НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: обезвреждане

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 41

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 23

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 41

Сортирай резултатите по: дата | точност... околната среда, както и достигане до концентрациите за обезвреждане. Нови и подобрени материали и процеси се разглеждат ... бетон или друга среда за дълготрайно съхранение или обезвреждане. Основните недостатъци на този метод са високите капиталовложения ... още

energy-review.bg

Техники за минимизиране на отпадъците в индустрията
Поради нарастващия брой нормативни изисквания, увеличаващите се разходи за обезвреждане и санкции при неспазване на разпоредбите, все повече индустриални ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Рекултивация на депа
... на нови, по-екологосъобразни и ресурсно ефективни технологии за обезвреждане, процентът на отклоняваните от депата отпадъци нараства все повече ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване
Тъй като този вид отпадъци съдържат ценни и редки метали, както и потенциално опасни вещества, отговорното им управление включва на първо място повторна употреба на все още

ecology-and-infrastructure.bg

... бъдат подложени на редица процеси преди крайното им обезвреждане например товарене/разтоварване, обработка и кондициониране. Между ... , които не разполагат с подходящо съоръжение за обезвреждане на радиоактивни отпадъци. Периодът на съхранение може ... още

energy-review.bg

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци
Групата на болничните отпадъци включва инфекциозни отпадъци, използвани остри предмети, фармацевтични отпадъци, отпадъци, съдържащи опасни химични вещества и препарати, отпадъци със съдържание на тежки метали. Медицинските още

ecology-and-infrastructure.bg

... и бетон) до съоръжения за безопасно съхранение и обезвреждане. Всеки такъв процес е свързан с определени технически ... регулаторен надзор и осигуряване на съоръжения за съхранение и обезвреждане на отпадъците. При първия подход цялото оборудване, всички ... още

energy-review.bg

... редуциране на корозията до приемливи нива; • методите за обезвреждане на отработения разтвор. Сред най-често използваните химикали за ... опасни за употреба и изискват сложни процедури на обезвреждане. От изпарението на химичния разтвор и протичането на ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА обезвреждане В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 23


Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

AUWA Recycling
... баланс. Бъдещето е в отпадъците: специалисти, обединявайте се! Интелигентното обезвреждане на отпадъци се превръща във фактор от все по ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Уейст Консулт
... , съхранение, третиране и извършване на крайни операции по оползотворяване / обезвреждане на производствени и опасни отпадъци, като например: • Отпадъчни печатарски ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Да Транс
... транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане на широка гама от опасни и безопасни отпадъци ... и съхранение и различните методи на тяхното обезвреждане или унищожаване, нашият професионален екип изготвя конкретни ... още

engineering-review.bg

Екома
... Специализирана по дейности от ЗУО за събиране, транспорт, обезвреждане, оползотворяване и рециклиране на опасни и неопасни отпадъци. ... и определяне на живак във въздух и вода • ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ЛАМПИ • ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА • МЕДИЦИНСКИ ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Екома
... ; алгициди - за борба с водорасли. Методи за обезвреждане Съществуват няколко метода за обезвреждане на пестициди. Химичните методи включват: изгаряне; реакционна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Да Транс
... , които обхващат транспортиране, временно съхранение, предварително третиране и последващо обезвреждане. Традиции и качество Да Транс развива дейността си на ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА обезвреждане В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... . Дружеството е оператор на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top