НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: обработка на въздуха

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 110

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 12

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0



В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 110

Сортирай резултатите по: дата | точност



... нестабилност в процесите или до скъпоструващи повреди на системите за обработка. Нефтохимичните комплекси и електроцентралите са добри ... температури (т. е. >30°C) и замърсеност на въздуха с частици. Индустриалното UPS оборудване е проектирано да ... още

energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове
... , серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах, а от производството на азотна киселина се генерират значителни ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... ниското съдържание на азот в нея. Предварителна обработка на биомасата Най-често срещаните видове предварителна обработка на биомасата ... която служи за опора на изгарящото гориво и позволява преминаването на въздуха; въздушна система, разположена над ... още

energy-review.bg

... втвърдяване и финишна обработка. На всеки етап са необходими високи нива на точност и процесно ... на окислението му на повърхността на стопилката. Това означава, че ограничаването на контакта между формовъчната смес и въздуха ще намали степента на ... още

energy-review.bg

... на газообразните радиоактивни материали и съдържанието на пренасяните по въздуха радиоактивни вещества. Измерването на мощността на дозата ... продължи и в бъдеще. Изграждането на съоръжения за обработка на ядрено гориво и ускорители напредва все ... още

energy-review.bg

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост
Системите за обработка на отпадъчни води в керамичната промишленост включват хомогенизация, аерация, утаяване, ... още

engineering-review.bg

... нуждата от изграждането на повече и усъвършенствани съоръжения, използващи съвременни технологии за обработка. Това обаче ... зависимост от променящите се температури на въздуха и водите, концентрацията на твърди и повърхностно активни вещества ... още

energy-review.bg

... например товарене/разтоварване, обработка и кондициониране. Между извършването на тези операции може да ... на дозите, концентрациите на преносими по въздуха радиоактивни материали, нивата на свързано и свободно замърсяване на повърхностите и скоростта на ... още

energy-review.bg






НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА обработка на въздуха В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 12


Прокредит Банк
... принципите на устойчивост и опазване на околната среда. ПроКредит Банк предоставя преференциални условия на кредитиране специално на екологично ... с всички центрове, като изсмуква въздуха и отделените при обработка частици и ги извежда извън сградата ... още

energy-review.bg

 Сиад България
Сиад България: Ефективни решения за обработка на метали с индустриални газове SIAD е създадена през ... Наред с това фирмата стартира производство на ацетиленови генератори, компресори и инсталации за разделяне на въздуха. SIAD идва в България през ... още

engineering-review.bg

ПроКредит Банк
... принципите на устойчивост и опазване на околната среда. ПроКредит Банк предоставя преференциални условия на кредитиране специално на екологично ... с всички центрове, като изсмуква въздуха и отделените при обработка частици и ги извежда извън сградата ... още

engineering-review.bg

ЛД
... чувствителни към качеството на сгъстения въздух - хранително-вкусова промишленост, обработка на пластмаси, фармацефтична и ... болници - дихателни апарати. Използване на топлината при компресиране на въздуха. Системи за визуализация, управление и ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... -евтина поддръжка (няма нужда от филтърен елемент, изсушител на въздуха и компресор). Предвид че озонът е силен окислител, ... са от промишлено замърсяване и вторични продукти от процеса на обработка на питейна вода. Последните са най-вече причинени от ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лейзър Систъмс
... лазерни източници и машинни центрове за гъвкава обработка на метален листов материал TRUMPF представи новият 5- ... достатъчно пространство за обработка на различни по вид и големина партиди. Интегрираната система за отвеждане на въздуха е предимство ... още

engineering-review.bg

Машиненфабрик Бертолд Хермле
... 530 от HEIDENHAIN. На разположение на потребителя са също многобройни Хермле-цикли на обработка, които съществено улесняват ... смазване през инструмента - Аспирация на въздуха в кабината - Наблюдение и измерване на инструмента - Цялостен транспорт и ... още

engineering-review.bg

ГРУНДФОС БЪЛГАРИЯ
... g хлорен диоксид на час. Този капацитет е достатъчен за обработка на до 50 m? питейна вода на час. Хлорният диоксид ... – пътувайки по въздуха – от източника на възникване. Преди това се считаше, че преносът на бактерията е на много по-кратко ... още

engineering-review.bg






НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА обработка на въздуха В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0



Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.





ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top