НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: окисление

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 43

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 43

Сортирай резултатите по: дата | точност... обикновено се определя от фактори като предотвратяване на корозия, окисление и натрупване на отлагания по компонентите на помпата. Понякога ... още

energy-review.bg

... тритий, се състои от термично окисление, последвано от каталитично окисление на органичните вещества и последваща сорбция ... водата, съдържаща тритий върху молекулни сита. Термичното окисление позволява директно впръскване на течния разтворител и ... още

energy-review.bg

... за управление. Фибростъклото е напълно неподатливо на ръжда или окисление под въздействието на факторите за корозия и осигурява най ... още

energy-review.bg

... между формовъчната смес и въздуха ще намали степента на окисление. Обикновено това се постига с поддържане вратата на пещта ... на задържане. Загубите по време рафиниране са главно поради окисление и отстраняването на водорода и примесите, т. е. зависят ... още

energy-review.bg

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения
За почти всички стационарни източници съществуват мерки за контрол или предотвратяване на емисиите от летливи органични съединения или ЛОС. Обикновено се разграничават първични, вторични и структурни още

ecology-and-infrastructure.bg

... емисии на NOX с минимум рециркулация. Безпламъчно окисление Безпламъчното горене също се използва за намаляване емисиите ... до разработването на иновативни газови горелки с безпламъчно окисление за индустриални цели с много висока ефективност. ... още

energy-review.bg

... ) на даден поток твърди отпадъци се подлагат на термично окисление при изключително високи температури в специални съоръжения, наречени инсинератори ... още

energy-review.bg

... ферментация), термични и термохимични процеси (изгаряне, пиролиза, газификация, хидротермално окисление и др.). Методи за производство на енергия от хранителни ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА окисление В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 3


Екома
... на пестициди. Химичните методи включват: изгаряне; реакционна деструкция; каталитично окисление; каталитична редукция и др. Физични методи са: механодеструкция; абсорбционна ... още

ecology-and-infrastructure.bg

СИАД България
... , че да се предотврати проникването на въздух и последващо окисление на продукта. Операции като закаляване на стоманени тръби, пръти ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... или за разтваряне озон с цел химическо окисление при дезинфекционни процеси, премахване на повърхностно активни ... разделение - предварително, междинно и последващо озониране. Окисление на манган, желязо и други неорганични съединения Озонът ... още

ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА окисление В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top