НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: отпадъци

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 375

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 264

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 35В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 375

Сортирай резултатите по: дата | точностУправление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост
... производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... компонентите (КСК) в Специализирано поделение (СП) “Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”. Какви дейности обхваща проектът? Едно от ... Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, стартирало през 2017 г.? Изграждането на ... още

energy-review.bg

... ядрени съоръжения. Преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво – обмен на информация ... втората секция експерти от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” ще представят организацията на радиационния и дозиметричен ... още

energy-review.bg

... материали и управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Разработени са принципи на безопасност, на база на които ... още

energy-review.bg

Производство на гориво от отпадъци (RDF)
... на горима фракция (гориво) от смесено събрани твърди битови отпадъци (ТБО) и термичното й оползотворяване включва две подсистеми – за ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет
В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018 още

ecology-and-infrastructure.bg

... сподели добри практики от управлението на ниско ниво радиоактивни отпадъци в АЕЦ Черна вода, Румъния. Последваха презентации на Westinghouse ... още

energy-review.bg

... , отколкото топлоелектроцентралите. Освен това генерираните вследствие на експлоатацията им отпадъци са вредни и следва да бъдат съхранявани внимателно и ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 264


Виа Експо
... (устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенерация и ... още

energy-review.bg

Виа Експо
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАНЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС международни изложения и конфереции ... още

energy-review.bg

Екоинвест

Събиране, сортиране и третиране на всички видове отпадъци от опаковки Производство на богата гама висококачествен регранулат hdpe, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ДОЗИРАЩИ ПОМПИ
- ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ,
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лабексперт
... TUV, MCERT и ETV СИП сертификация. Приложение - Инсинератори за отпадъци
EGAS 2M система за анализ на изгорели газове ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Мева България
...
www.meva-bg.com

Съдове за отпадъци
Гориво-смазочно стопанство
Складиране
Производствено оборудване ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Френски Институт в България
... управление на водите
• Устойчиво управление на битовите отпадъци
• Устойчива мобилност
• Енергийна ефективност на ... още

ecology-and-infrastructure.bg

3Dbgprint
... ефективност на разходи и материали;
» По-малко отпадъци;

София 1407, България
кв. Южен парк ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 35


... /био газове, води (отпадни, питейни, повърхностни, подпочвени), отпадъци, почви, пробовземане на почви, отпадъци, води измерване на шум в околна среда ... още

btcatalogue.bg

... и др. Изсмукване на септични ями и други течни отпадъци, съответно и тяхното извозване. Договори по ЗУО. - Производство на ... още

btcatalogue.bg

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

... стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически ... летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и т.н.; ... още

energyinfo.bg

... проектиране и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 MW ... за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони), доставка ... още

btcatalogue.bg

Производство на Гранулатори / Мелници и Шредери за рециклиране на отпадъци от пластмаси, гума, автомобилни гуми и медни кабели, и ... още

btcatalogue.bg

... екологични проекти, свързани с преработката на различни металургични отпадъци. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение ... екологични проекти, свързани с преработката на металургични отпадъци. Екотех Инженеринг се занимава и с производство ... още

energyinfo.bg


ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top