НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: отпадъци

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 379

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 266

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 25В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 379

Сортирай резултатите по: дата | точностГоривните инсталации, работещи на различни горива (включително отпадъци), се използват за генериране или пренос на топлинна енергия ... още

energy-review.bg

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП
В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др. още

ecology-and-infrastructure.bg

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци
Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите. още

ecology-and-infrastructure.bg

Шредери – технологични новости
Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране. още

ecology-and-infrastructure.bg

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост
... производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... компонентите (КСК) в Специализирано поделение (СП) “Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”. Какви дейности обхваща проектът? Едно от ... Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, стартирало през 2017 г.? Изграждането на ... още

energy-review.bg

... ядрени съоръжения. Преработка и съхранение на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво – обмен на информация ... втората секция експерти от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” ще представят организацията на радиационния и дозиметричен ... още

energy-review.bg

... материали и управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Разработени са принципи на безопасност, на база на които ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 266


Експо Бизнес Партнерс
... ,8 милиона тона всяка година, докато теглото на пластмасовите отпадъци е 49 милиона тона; рециклират се
по ... ще предложи конференцията за предотвратяване и управление на морските отпадъци с участието на водещи международни експерти от сектора, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Lindner Recycling
... милион тона висококалоричен ЕВS-материал от смесени
твърди отпадъци от бита и търговския сектор. Това е внушителното количество ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... (устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенерация и ... още

energy-review.bg

Виа Експо
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАНЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС международни изложения и конфереции ... още

energy-review.bg

Екоинвест

Събиране, сортиране и третиране на всички видове отпадъци от опаковки Производство на богата гама висококачествен регранулат hdpe, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ДОЗИРАЩИ ПОМПИ
- ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ,
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лабексперт
... TUV, MCERT и ETV СИП сертификация. Приложение - Инсинератори за отпадъци
EGAS 2M система за анализ на изгорели газове ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Мева България
...
www.meva-bg.com

Съдове за отпадъци
Гориво-смазочно стопанство
Складиране
Производствено оборудване ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 25


... и др. Изсмукване на септични ями и други течни отпадъци, съответно и тяхното извозване. Договори по ЗУО. - Производство на ... още

btcatalogue.bg

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

... стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически ... летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и т.н.; ... още

energyinfo.bg

... проектиране и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 MW ... за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони), доставка ... още

btcatalogue.bg

... , картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; * Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Производство на Гранулатори / Мелници и Шредери за рециклиране на отпадъци от пластмаси, гума, автомобилни гуми и медни кабели, и ... още

btcatalogue.bg

... екологични проекти, свързани с преработката на различни металургични отпадъци. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение ... екологични проекти, свързани с преработката на металургични отпадъци. Екотех Инженеринг се занимава и с производство ... още

energyinfo.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top