НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: отпадъци

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 383

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 267

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 25В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 383

Сортирай резултатите по: дата | точностРециклиране на строителни отпадъци
Списание Екология & Инфраструктура: Рециклиране на строителни отпадъци още

ecology-and-infrastructure.bg

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци
Списание Екология & Инфраструктура: община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци още

ecology-and-infrastructure.bg

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда
За поредна година представител на водещото издателство за специализирана техническа периодика TLL Media имаше възможността да посети мащабното събитие и да се запознае отблизо с представените ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Инсталации за сортиране на отпадъци
Статията представя най-разпространените технологии за сортиране на битови отпадъци, предимствата и недостатъците на ръчните и автоматизираните процеси и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Горивните инсталации, работещи на различни горива (включително отпадъци), се използват за генериране или пренос на топлинна енергия ... още

energy-review.bg

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП
В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др. още

ecology-and-infrastructure.bg

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци
Тези заключения за най-добри налични техники предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите. още

ecology-and-infrastructure.bg

Шредери – технологични новости
Повишаването на нивото на оползотворяване на отпадъците е сред главните движещи сили за осъществяване на прехода към кръгова икономика. Това е един от факторите, обуславящ разработването на новите и по-ефективни машини за рециклиране. още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 267


Виа Експо
... април 2019, София ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАНЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ БЪДЕЩЕТО ЗАВИСИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – НЕКА ... още

energy-review.bg

Експо Бизнес Партнерс
... ,8 милиона тона всяка година, докато теглото на пластмасовите отпадъци е 49 милиона тона; рециклират се
по ... ще предложи конференцията за предотвратяване и управление на морските отпадъци с участието на водещи международни експерти от сектора, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Lindner Recycling
... милион тона висококалоричен ЕВS-материал от смесени
твърди отпадъци от бита и търговския сектор. Това е внушителното количество ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... (устойчиви системи за оползотворяване на отпадъците - компостиране, енергия от отпадъци, малки и микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенерация и ... още

energy-review.bg

Виа Експо
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАНЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС международни изложения и конфереции ... още

energy-review.bg

Екоинвест

Събиране, сортиране и третиране на всички видове отпадъци от опаковки Производство на богата гама висококачествен регранулат hdpe, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Кселекс
... ДОЗИРАЩИ ПОМПИ
- ГРУБИ И ФИНИ РЕШЕТКИ, ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, БИОЛОГИЧНО ТРЕТИРАНЕ И АЕРИРАНЕ,
МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА, ТРЕТИРАНЕ НА ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лабексперт
... TUV, MCERT и ETV СИП сертификация. Приложение - Инсинератори за отпадъци
EGAS 2M система за анализ на изгорели газове ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА отпадъци В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 25


... и др. Изсмукване на септични ями и други течни отпадъци, съответно и тяхното извозване. Договори по ЗУО. - Производство на ... още

btcatalogue.bg

Управление на опасни отпадъци. Медицински отпадъци, биологични отпадъци, промишлени опасни отпадъци, химични отпадъци. още

btcatalogue.bg

... стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически ... летища; • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и т.н.; ... още

energyinfo.bg

... проектиране и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 MW ... за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

БалБок Инженеринг АД предоставя комплексни услуги по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление ... на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони), доставка ... още

btcatalogue.bg

... , картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; * Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Производство на Гранулатори / Мелници и Шредери за рециклиране на отпадъци от пластмаси, гума, автомобилни гуми и медни кабели, и ... още

btcatalogue.bg

... екологични проекти, свързани с преработката на различни металургични отпадъци. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение ... екологични проекти, свързани с преработката на металургични отпадъци. Екотех Инженеринг се занимава и с производство ... още

energyinfo.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top