НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: парникови газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 76

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 11

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 76

Сортирай резултатите по: дата | точност... носят отговорност за около 1-2% от емисиите на парникови газове в световен мащаб. Според прогнозите, ако отрасълът не успее ... още

energy-review.bg

... които отделената топлина се улавя преди изпускането на димните газове и се оползотворява например за предварително подгряване на постъпващата ... гориво с 25% и спестява 2000 тона емисии на парникови газове, и то само за една година. Веднага става ясно ... още

energy-review.bg

... – 20% редуциране на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г ... По време на процеса димните газове се охлаждат до кондензиране на ... потребители. Спестяването на емисии на парникови газове обаче зависи силно от енергийния микс ... още

energy-review.bg

... отопление, факелното изгаряне на излишния газ намалява емисиите на парникови газове в атмосферата. още

energy-review.bg

Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане още

engineering-review.bg

Комбинирано производство на енергия в сгради
ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: Комбинирано производство на енергия в сгради още

tech-dom.com

Намаляване парниковите газове от индустриални котли
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Намаляване парниковите газове от индустриални котли още

engineering-review.bg

Европейска схема за търговия с емисии
... емисии (ЕСТЕ) е механизъм за ограничаване обема на емисии парникови газове от горивните инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, от ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 11


Бюро Веритас Варна
... със стандартите • GHG - верификация и валидация на търговски емисии (парникови газове) ISO 14001 е напълно съвместим с ISO 9001 и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фламтех
... гасене на пожари на леснозапалими и горими течности, газове и др. При нормални проектни концентрации (до ... системи, модулни инсталации и оборудване с флуорирани парникови газове. Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в ... още

tech-dom.com

ЛИБРА ЕНЕРДЖИ
... се определя годишен лимит на изхвърлените в атмосферата парникови газове и участниците са законово задължени да отчитат емисиите ... свободния пазар. Купувачите на квоти за емисии на парникови газове са или предприятия, включени в задължителните "cap ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... : ""Първият е свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества. Ще популяризираме и дейностите за управление ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... дават възможности на предприятията за проследяване на емисиите на парникови газове, намаляване или премахване на таксите за консумирана мощност, идентифициране ... още

energy-review.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон КЧТ
... Branch ВЕРИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ... LRQA предлага верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове, изготвени от инсталациите и авиокомпаниите, участващи във ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... цел откриване на нови възможности, проследяване на емисиите на парникови газове, идентифициране и категоризиране на стойностните центрове и укрепване на ... още

energy-review.bg

ФИЛТЪР
... газ • Намаляване консумацията на изкопаеми горива и емисиите на парникови газове • Алтернатива на изкопаемите горива • Намаляване емисиите на CO2 • Без ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4


... верификации EU ETS, валидиране на проекти свързани с парникови газове, атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия ( ... и др. Поддържаме специални акредитации от UNFCCC за парникови газове и търговия с емисии. Специфична информация: Bureau ... още

energyinfo.bg

... индустрията; Ръкавни и електростатични филтри за очистване на газове от прах; Инсталации за очистване на NOx; ... консултанска дейност за продажба на редуцирани емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг на резултатите ... още

energyinfo.bg

... производството на електрическа енергия АЕЦ “Козлодуй” практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на чиста ... още

energyinfo.bg

Търговия, управление и консултации с квоти за емисии на парникови газове. Разработване на проекти, сертифициращи намаления на въглеродни емисии и ... още

energyinfo.bgВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top