НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: парникови газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 79

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 11

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 79

Сортирай резултатите по: дата | точност... цикъл се отделят много ниски нива на емисии на парникови газове и че от малко суровина могат да се получат ... още

energy-review.bg

... , чиято употреба ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове. Едно от най-обещаващите решения за декарбонизация на жилищното ... още

energy-review.bg

... професор Джон Андрюс. “За да се редуцират емисиите на парникови газове и да се ограничат климатичните изменения, светът преминава към ... още

energy-review.bg

... носят отговорност за около 1-2% от емисиите на парникови газове в световен мащаб. Според прогнозите, ако отрасълът не успее ... още

energy-review.bg

... които отделената топлина се улавя преди изпускането на димните газове и се оползотворява например за предварително подгряване на постъпващата ... гориво с 25% и спестява 2000 тона емисии на парникови газове, и то само за една година. Веднага става ясно ... още

energy-review.bg

... – 20% редуциране на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г ... По време на процеса димните газове се охлаждат до кондензиране на ... потребители. Спестяването на емисии на парникови газове обаче зависи силно от енергийния микс ... още

energy-review.bg

... отопление, факелното изгаряне на излишния газ намалява емисиите на парникови газове в атмосферата. още

energy-review.bg

Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 11


Бюро Веритас Варна
... със стандартите • GHG - верификация и валидация на търговски емисии (парникови газове) ISO 14001 е напълно съвместим с ISO 9001 и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фламтех
... гасене на пожари на леснозапалими и горими течности, газове и др. При нормални проектни концентрации (до ... системи, модулни инсталации и оборудване с флуорирани парникови газове. Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в ... още

tech-dom.com

ЛИБРА ЕНЕРДЖИ
... се определя годишен лимит на изхвърлените в атмосферата парникови газове и участниците са законово задължени да отчитат емисиите ... свободния пазар. Купувачите на квоти за емисии на парникови газове са или предприятия, включени в задължителните "cap ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... : ""Първият е свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества. Ще популяризираме и дейностите за управление ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... дават възможности на предприятията за проследяване на емисиите на парникови газове, намаляване или премахване на таксите за консумирана мощност, идентифициране ... още

energy-review.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон КЧТ
... Branch ВЕРИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ... LRQA предлага верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове, изготвени от инсталациите и авиокомпаниите, участващи във ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... цел откриване на нови възможности, проследяване на емисиите на парникови газове, идентифициране и категоризиране на стойностните центрове и укрепване на ... още

energy-review.bg

ФИЛТЪР
... газ • Намаляване консумацията на изкопаеми горива и емисиите на парникови газове • Алтернатива на изкопаемите горива • Намаляване емисиите на CO2 • Без ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4


... верификации EU ETS, валидиране на проекти свързани с парникови газове, атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия ( ... и др. Поддържаме специални акредитации от UNFCCC за парникови газове и търговия с емисии. Специфична информация: Bureau ... още

energyinfo.bg

... индустрията; Ръкавни и електростатични филтри за очистване на газове от прах; Инсталации за очистване на NOx; ... консултанска дейност за продажба на редуцирани емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг на резултатите ... още

energyinfo.bg

... производството на електрическа енергия АЕЦ “Козлодуй” практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на чиста ... още

energyinfo.bg

Търговия, управление и консултации с квоти за емисии на парникови газове. Разработване на проекти, сертифициращи намаления на въглеродни емисии и ... още

energyinfo.bgВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top