НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: парникови газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 79

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 11

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 79

Сортирай резултатите по: дата | точност... цикъл се отделят много ниски нива на емисии на парникови газове и че от малко суровина могат да се получат ... още

energy-review.bg

... , чиято употреба ще доведе до редуциране на емисиите на парникови газове. Едно от най-обещаващите решения за декарбонизация на жилищното ... още

energy-review.bg

... професор Джон Андрюс. “За да се редуцират емисиите на парникови газове и да се ограничат климатичните изменения, светът преминава към ... още

energy-review.bg

... носят отговорност за около 1-2% от емисиите на парникови газове в световен мащаб. Според прогнозите, ако отрасълът не успее ... още

energy-review.bg

... които отделената топлина се улавя преди изпускането на димните газове и се оползотворява например за предварително подгряване на постъпващата ... гориво с 25% и спестява 2000 тона емисии на парникови газове, и то само за една година. Веднага става ясно ... още

energy-review.bg

... – 20% редуциране на емисиите на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г ... По време на процеса димните газове се охлаждат до кондензиране на ... потребители. Спестяването на емисии на парникови газове обаче зависи силно от енергийния микс ... още

energy-review.bg

... отопление, факелното изгаряне на излишния газ намалява емисиите на парникови газове в атмосферата. още

energy-review.bg

Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 11


Бюро Веритас Варна
... със стандартите • GHG - верификация и валидация на търговски емисии (парникови газове) ISO 14001 е напълно съвместим с ISO 9001 и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Фламтех
... гасене на пожари на леснозапалими и горими течности, газове и др. При нормални проектни концентрации (до ... системи, модулни инсталации и оборудване с флуорирани парникови газове. Висококвалифицираното и професионално обслужване на клиентите в ... още

tech-dom.com

ЛИБРА ЕНЕРДЖИ
... се определя годишен лимит на изхвърлените в атмосферата парникови газове и участниците са законово задължени да отчитат емисиите ... свободния пазар. Купувачите на квоти за емисии на парникови газове са или предприятия, включени в задължителните "cap ... още

energy-review.bg

Виа Експо
... : ""Първият е свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества. Ще популяризираме и дейностите за управление ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... дават възможности на предприятията за проследяване на емисиите на парникови газове, намаляване или премахване на таксите за консумирана мощност, идентифициране ... още

energy-review.bg

Лойдс Регистър ЕМЕА Клон КЧТ
... Branch ВЕРИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ... LRQA предлага верификация на годишни доклади за емисии на парникови газове, изготвени от инсталациите и авиокомпаниите, участващи във ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Ехнатон Ко.
... цел откриване на нови възможности, проследяване на емисиите на парникови газове, идентифициране и категоризиране на стойностните центрове и укрепване на ... още

energy-review.bg

ФИЛТЪР
... газ • Намаляване консумацията на изкопаеми горива и емисиите на парникови газове • Алтернатива на изкопаемите горива • Намаляване емисиите на CO2 • Без ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА парникови газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 4


... верификации EU ETS, валидиране на проекти свързани с парникови газове, атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия ( ... и др. Поддържаме специални акредитации от UNFCCC за парникови газове и търговия с емисии. Специфична информация: Bureau ... още

energyinfo.bg

... индустрията; Ръкавни и електростатични филтри за очистване на газове от прах; Инсталации за очистване на NOx; ... консултанска дейност за продажба на редуцирани емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг на резултатите ... още

energyinfo.bg

... производството на електрическа енергия АЕЦ “Козлодуй” практически не генерира парникови газове и има съществен екологичен принос за опазването на чиста ... още

energyinfo.bg

Търговия, управление и консултации с квоти за емисии на парникови газове. Разработване на проекти, сертифициращи намаления на въглеродни емисии и ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top