НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: прахови частици

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 46

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 46

Сортирай резултатите по: дата | точностГазоочистване в индустрията
... от различни промишлени предприятия емисии на газообразни замърсители и прахови частици, които осигуряват постигане на нормативно определените допустими концентрации още

ecology-and-infrastructure.bg

Прахоулавяне
Замърсяването на въздуха с прахови частици е сред основните екологични предизвикателства, пред които е изправен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици
Като замърсител праховите частици (PM) включват пепел, прах и бързо агломериращи се аерозоли ... на емисии от изпускащи устройва. Сред основните източници на прахови частици са изгарянето на въглища, нефт, бензин, дизелово гори още

ecology-and-infrastructure.bg

... и надежден двигателен агрегат и DPF решение (филтър за прахови частици), с цел да удовлетвори търсенето на потребителите в строителния ... още

energy-review.bg

Оценка на индустриалните вентилационни системи
Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности още

engineering-review.bg

Прахоуловители в минната промишленост
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Прахоуловители в минната промишленост още

engineering-review.bg

Ръкавни филтри
Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия...Статията представя още

ecology-and-infrastructure.bg

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини
Целта на програмите, които ще се финансират безвъзмездно по ОП “Околна среда 2014-2020” е да се намалят нивата на замърсителите и да се достигнат утвърдените норми за още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА прахови частици В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8


Елтрак България
... и надежден двигателен агрегат и DPF решение (филтър за прахови частици), с цел да удовлетвори търсенето на потребителите в строителния ... още

energy-review.bg

Лабексперт
... МР101М – непрекъснато измерване на фини прахови частици в атмосферния въздух. Прецизен мониторинг чрез ... на РМ10, РМ2.5 и РМ1 частици. Има възможност за използване на ... автоматична станция за пробовземане на фини прахови частици PM10 и PM2,5 със ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Лабексперт
... МР101М – непрекъснато измерване на фини прахови частици в атмосферния въздух. Прецизен мониторинг чрез ... на РМ10, РМ2.5 и РМ1 частици. Има възможност за използване на ... автоматична станция за пробовземане на фини прахови частици PM10 и PM2,5 със ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Вива
... експлоатация на лампите върху корпуса им се събират фини прахови частици, което пречи на доброто им охлаждане и съответно би ... VIVALUX са проектирани така, че при попадането на праховите частици между отворите, те се “хлъзват” между тях, така че ... още

tech-dom.com

Гриком Инженеринг
... AB: Промишлени системи за искрогасене и предотвратяване на прахови експлозии

Фирма Гриком инженеринг е изключителен представител ... ) в потока от производството. След откриването на опасни частици, oще преди да започне пожар или настъпи експлозия, ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... на работни места, предлага решения за намаляване на фините прахови частици, подобряване състоянието на горите и оползотворяване на токсичните водоканални ... още

energy-review.bg

Сунер Абразиве Експерт
... шлицовете предпазват двигателя от една страна от постъпването на прахови частици и от друга, благодарение на тяхното разположение, се ... . За да се отстрани вредата от попадането на частици по намотките в машината и вентилатора е поставена допълнителна ... още

engineering-review.bg

Арни Брадърс
... се генерират въглероден диоксид, водни пари, въглероден оксид, фини прахови частици, химикали и опасни газове. Повечето жертви на пожари (около ... още

tech-dom.comНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА прахови частици В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top