НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: пренасяне

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 71

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 10

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 71

Сортирай резултатите по: дата | точност... захранване, но и до отказ на статичния превключвател за пренасяне на критичното натоварване към байпаса. При индустриалните UPS конструкции ... още

energy-review.bg

... през годините и притискащата сила не е достатъчна за пренасяне на електрическата мощност. Поради това, контактното съпротивление се увеличава ... още

energy-review.bg

... и използва на едно и също място, загубите при пренасяне и разпределение на енергията са доста по-малки, отколкото ... още

energy-review.bg

... , масла, газове, течни метали и др. Според механизма на пренасяне на топлина между двете материални среди регенеративните топлообменници спадат ... още

energy-review.bg

... използват конвертори, които изправят или преобразуват тока. Конверторите за пренасяне на енергия с високо постоянно напрежение (VSC) се предлагат ... още

energy-review.bg

... че по-често се използва променлив ток при пренасяне на електроенергия, в редица случаи се оказва изгодно ... уплътнението е невъзможно или пък трябват много средства. • Пренасяне на електроенергия между несинхронизирани мрежи за променлив ток. • ... още

energy-review.bg

Евромаркет Компресорс: Азот генераторите са най-актуалната технология във винопроизводството
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Евромаркет Компресорс: Азот генераторите са най-актуалната технология във винопроизводството още

engineering-review.bg

Шнайдер Електрик и Ехнатон организираха съвместен семинар
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Шнайдер Електрик и Ехнатон организираха съвместен семинар още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА пренасяне В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 10


Глобал Тест
... през годините и притискащата сила не е достатъчна за пренасяне на електрическата мощност. Поради това, контактното съпротивление се увеличава ... още

energy-review.bg

Венто-К
... инсталации в битови и промишлени обекти. Предназначени са за пренасяне на въздух в неагресивни и взривобезопасни среди.

още

tech-dom.com

Гриком Инженеринг
... покрие целия поток от материал в процеса на пневматично пренасяне или по пресипка.

още

tech-dom.com

Прокредит Банк
... се намалява и рискът от нараняване на детайлите при пренасяне. Кое е най-важното за Вашите изделия и клиентите ... още

energy-review.bg

ПроКредит Банк
... се намалява и рискът от нараняване на детайлите при пренасяне. Кое е най-важното за Вашите изделия и клиентите ... още

engineering-review.bg

 Сиад България
... пореста маса - фина структура, която позволява сигурно и надеждно пренасяне и съхранение на ацетилена в бутилки - изделия, изключително важни ... още

engineering-review.bg

Лейзър Систъмс
... за кратко на средната мощност и използват времето за пренасяне на детайла, за да презаредят своята акумулирана енергия. Резултатът ... още

engineering-review.bg

Лейзър Систъмс
... за кратко на средната мощност и използват времето за пренасяне на детайла, за да презаредят своята акумулирана енергия. Резултатът ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА пренасяне В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... устройства за кораби, подреждачи на товари/ транспортьори за обратно пренасяне. - Кранови съоръжения. - Хидротехника за открити рудници: сондажни кладенци, помпени ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top