НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: пречиствателни станции за отпадъчни води

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 51

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 46

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 51

Сортирай резултатите по: дата | точностКоагулация и флокулация на отпадъчни води
Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е ... още

engineering-review.bg

Гравитачна филтрация на отпадъчни води
... се прилага за отделянето на наносни и утаени частици, водорасли, ларви на насекоми, както и допринася за отстраняването на бактерии ... още

engineering-review.bg

Келдал апарати - определяне на азот във води
... продължава да бъде широко приет и намира редица приложения – за определяне на азот във води, отпадъчни води, утайки ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Списание ТД Инсталации: ВиК - Варна откри нови и реновирани сгради още

tech-dom.com

Автоматизация в ПСОВ
... и необходимостта от повишена работна ефективност, принуждават операторите на пречиствателни станции да променят традиционните още

ecology-and-infrastructure.bg

Дозиращите помпи се използват за прецизно подаване на химикали както във водни, така и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... на енергия, които могат да бъдат приложени за пречиствателни станции както за отпадъчни, така и за питейни води. Сред тях са например подмяната на двигателите ... още

energy-review.bg

... за системи за подаване на въздух в биобасейни в пречиствателни станции за отпадъчни води. Благодарение на иновационната технология за ... намаляване на експлоатационните разходи; • намаляване времето за престой от изключване поради откази; • липса ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА пречиствателни станции за отпадъчни води В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 46


АКВА Автоматика
... на ПСОВ и ПСПВ Отраслова специализация: ?Пречистване на водипречиствателни станции за питейни и отпадъчни води ?хранително-вкусова промишленост ?Екология ?Фармация ?Водоснабдяване и ... още

ecology-and-infrastructure.bg

КВТ Констракшън
... Bergschenhoek groep, произвеждат решения за управление както на чисти, така и отпадъчни води - стенни и канални ... участваме в няколко проекта за пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и за управление на водите. За текущия програмен период 2014 ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Старт Инженеринг
... за системи за подаване на въздух в биобасейни в пречиствателни станции за отпадъчни води. Благодарение на иновационната технология за ... намаляване на експлоатационните разходи; • намаляване времето за престой от изключване поради откази; • липса ... още

energy-review.bg

Пи Трейд
... натоварване (тип вила)

“ARGO” пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Съоръженията ... още

tech-dom.com

Пи Трейд
... на вода и др.

Биологични пречиствателни

станции за отпадъчни води

Биологичните пречиствателни станции действат на принципа на активността на ... още

tech-dom.com

Техно-Пласт
... произвежда:

• Локални пречиствателни съоръжения

• Контейнери за съхранение на хранителни продукти

< ... за съхранение на химикали

• Контейнери за съхранение на нафта

• Модулни пречиствателни станции за отпадъчни води

още

tech-dom.com

Пи Трейд
... на вода и др.

Биологични пречиствателни

станции за отпадъчни води

Биологичните пречиствателни станции действат на принципа на активността на ... още

tech-dom.com

ДЕЛФИН ПРОЕКТ ЕКОТЕХНИКА
... проект „Практическо доказване на метод за оптимизация на пречиствателни станции за битови отпадъчни води (ПСОВ) и повишаване на ... „Кубратово” редица опити и за установяване възможностите за оптимизиране на експлоатационните процеси и повишаване ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА пречиствателни станции за отпадъчни води В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... технологично оборудване. Предпроектни проучвания. Инвестиционни проекти. Водоснабдяване и канализация. Пречиствателни станции. Пречиствателни станции за питейни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

... проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти без централна ... проектиране и доставка на пречиствателни съоръжения за питейни води, включително системи за обратна осмоза, ултрафилтрация, ... още

btcatalogue.bg

Производство, доставка и монтаж на пречиствателни станции “БИОТАЛ”, предназначени за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top