НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: промишлени газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 110

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 35

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 110

Сортирай резултатите по: дата | точност... се отделят много ниски нива на емисии на парникови газове и че от малко суровина могат да се ... за високотемпературни индустриални приложения. До момента за търговски и промишлени цели не са прилагани ядрени реактори, генериращи единствено топлинна ... още

energy-review.bg

Управление на емисии при производството на цимент
Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... . Инженерите, които проектират горелки за котли за промишлени цели, постоянно се стремят да разработват продукти с ... изисква допълнителна клапа за измерване количеството рециркулирани отработени газове. За прецизен контрол се препоръчва включването на ... още

energy-review.bg

... за химикали и електроцентралите, често включват токсични и запалими газове, които представляват сериозен риск, ако бъдат изпуснати в ... са едни от най-често отделяните и най-опасните промишлени газове. За да се сведе до минимум рискът за служителите ... още

energy-review.bg

Енергийно ефективни технологии от Евромаркет Компресорс
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Енергийно ефективни технологии от Евромаркет Компресорс още

engineering-review.bg

От началото на май т. г. Лабтех вече е официален представител на Тесто в България, като компанията предлага доставка, продажба и сервизно обслужване на цялата гама още

ecology-and-infrastructure.bg

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Изложение за охладителни системи SIFA още

tech-dom.com


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА промишлени газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 35


СИАД България
...
Услуги
Промишлени газове
Здравеопазване
Инженеринг< ... група и лидер в сектора на промишлените газове.
Основана в Бергамо, Италия през ... />
СИАД България ЕООД
Газове, технологии и услуги за
индустрията.
още

engineering-review.bg

Евромаркет Груп
... водоохладителните кули все по-търсен продукт за охлаждане на промишлени процеси.
Едно от основните качества, което определя ... горивния процес, ниски нива на шум и изгорели газове, изключителна издръжливост на външни условия, удобен контролен панел ... още

engineering-review.bg

Филтър
... от мини за въглища, канализационен газ, горими промишлени отпадъчни газове). Клиенти от различни икономически сфери, било те ... търговски, промишлени, общински и други, използват продуктите на ... още

energy-review.bg

Це Це Ес България
... производител на апаратура за измерване на димни газове, биогаз, сметищни газове, както и на спомагателна апаратура - ... , биометан съоръжения за сметищен газ, общински или промишлени пречиствателни станции, каменовъглен газ. Едновременни измервания на: ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... технологии за третиране и рециклиране на битови, биологични, промишлени, строителни и опасни отпадъци? Как да ги ... СОЛВЕър - авангардна технология за обработка на димните газове, повишаваща енергийната ефективност в световен мащаб. Интересен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

СИАД България
...
Услуги
Промишлени газове
Здравеопазване
Инженеринг
газове.
Основана в Бергамо, Италия през ... siad.com
СИАД България ЕООД
Газове, технологии и услуги за
индустрията.
още

engineering-review.bg

Венто-К
... , смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации в битови и промишлени обекти. Предназначени са за пренасяне на въздух в ... Неизолираните коминни тела се използват за транспортиране на димни газове. Изработват се от неръждаема ламарина AISI 304/1 ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества. Ще популяризираме и дейностите ... произвежда алтернативни горива от сортирани битови отпадъци и промишлени отпадъци, предлага решения и за излезли от ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА промишлени газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2


... мултициклони и др.; - Производство на маслоподгреватели, промишлени бойлери, водосъдържатели, резервоари, табла и пултове за ... тръбопроводи за пара, вода, газове, режимно-технологични настройки на горивни инсталации, газификация на промишлени обекти. още

energyinfo.bg

... втечнен въглеводороден газ в промишлени, селскостопански и други обекти, колонки за светли и втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан) тип RH ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top