НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: промишлени газове

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 110

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 35

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 110

Сортирай резултатите по: дата | точност... се отделят много ниски нива на емисии на парникови газове и че от малко суровина могат да се ... за високотемпературни индустриални приложения. До момента за търговски и промишлени цели не са прилагани ядрени реактори, генериращи единствено топлинна ... още

energy-review.bg

Управление на емисии при производството на цимент
Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, ... още

ecology-and-infrastructure.bg

... . Инженерите, които проектират горелки за котли за промишлени цели, постоянно се стремят да разработват продукти с ... изисква допълнителна клапа за измерване количеството рециркулирани отработени газове. За прецизен контрол се препоръчва включването на ... още

energy-review.bg

... за химикали и електроцентралите, често включват токсични и запалими газове, които представляват сериозен риск, ако бъдат изпуснати в ... са едни от най-често отделяните и най-опасните промишлени газове. За да се сведе до минимум рискът за служителите ... още

energy-review.bg

Енергийно ефективни технологии от Евромаркет Компресорс
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Енергийно ефективни технологии от Евромаркет Компресорс още

engineering-review.bg

От началото на май т. г. Лабтех вече е официален представител на Тесто в България, като компанията предлага доставка, продажба и сервизно обслужване на цялата гама още

ecology-and-infrastructure.bg

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Изложение за охладителни системи SIFA още

tech-dom.com


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА промишлени газове В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 35


СИАД България
...
Услуги
Промишлени газове
Здравеопазване
Инженеринг< ... група и лидер в сектора на промишлените газове.
Основана в Бергамо, Италия през ... />
СИАД България ЕООД
Газове, технологии и услуги за
индустрията.
още

engineering-review.bg

Евромаркет Груп
... водоохладителните кули все по-търсен продукт за охлаждане на промишлени процеси.
Едно от основните качества, което определя ... горивния процес, ниски нива на шум и изгорели газове, изключителна издръжливост на външни условия, удобен контролен панел ... още

engineering-review.bg

Филтър
... от мини за въглища, канализационен газ, горими промишлени отпадъчни газове). Клиенти от различни икономически сфери, било те ... търговски, промишлени, общински и други, използват продуктите на ... още

energy-review.bg

Це Це Ес България
... производител на апаратура за измерване на димни газове, биогаз, сметищни газове, както и на спомагателна апаратура - ... , биометан съоръжения за сметищен газ, общински или промишлени пречиствателни станции, каменовъглен газ. Едновременни измервания на: ... още

ecology-and-infrastructure.bg

Виа Експо
... технологии за третиране и рециклиране на битови, биологични, промишлени, строителни и опасни отпадъци? Как да ги ... СОЛВЕър - авангардна технология за обработка на димните газове, повишаваща енергийната ефективност в световен мащаб. Интересен ... още

ecology-and-infrastructure.bg

СИАД България
...
Услуги
Промишлени газове
Здравеопазване
Инженеринг
газове.
Основана в Бергамо, Италия през ... siad.com
СИАД България ЕООД
Газове, технологии и услуги за
индустрията.
още

engineering-review.bg

Венто-К
... , смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации в битови и промишлени обекти. Предназначени са за пренасяне на въздух в ... Неизолираните коминни тела се използват за транспортиране на димни газове. Изработват се от неръждаема ламарина AISI 304/1 ... още

tech-dom.com

Виа Експо
... свързан със събирането и третирането на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества. Ще популяризираме и дейностите ... произвежда алтернативни горива от сортирани битови отпадъци и промишлени отпадъци, предлага решения и за излезли от ... още

ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА промишлени газове В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2


... мултициклони и др.; - Производство на маслоподгреватели, промишлени бойлери, водосъдържатели, резервоари, табла и пултове за ... тръбопроводи за пара, вода, газове, режимно-технологични настройки на горивни инсталации, газификация на промишлени обекти. още

energyinfo.bg

... втечнен въглеводороден газ в промишлени, селскостопански и други обекти, колонки за светли и втечнени въглеводородни газове (пропан-бутан) тип RH ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top